Aktivitetsanlæg, Uggeløse Skov

Naturstyrelsen råder over et aktivitetsanlæg i Uggeløse Skov nord for Slangerupvej.  

Anlægget omfatter:

Forhindringsbane
Klatretårn
Klatrepæle

Klatretårn og klatrepæle kalder vi samlet for klatreanlæg

Hvor, hvad og hvordan kan du se på disse links:

Den daglige administration af anlægget styres af os og et SSP-sekretariat. SSP står for et tværfagligt samarbejde mellem Skolen, Socialforvaltningen og Politiet.

Kontaktperson

Skovløber Thomas Scheibel kan træffes på mail: Obfuscated Email eller på hverdage mellem kl. 8 og 14 på tlf. 21 21 97 31.

Forhindringsbanen

Kan gratis benyttes af skovgæster:

  • Mandag-torsdag: Efter kl. 12.00
  • Fredag-søndag: Hele dagen

Brug af forhindringsbanen sker på eget ansvar.

Der kan lejlighedsvis forekomme arrangementer af kommerciel art inden for de angivne tidspunkter. I disse tilfælde er banen optaget .

Ovenstående brug gælder ikke for militær, hjemmeværn eller deltagere i kommercielle arrangementer (se nedenstående).

Kommerciel anvendelse af forhindringsbanen

Vil du bruge forhindringsbanen som en del af dit arrangement, så kontakt skovløber Thomas Scheibel 


Brug af forhindringsbanen sker på eget ansvar. Banen kan ikke reserveres .


Klatreanlæg

Vil du bruge klatretårnet eller klatrepælene, beder vi dig sende en mail til skovløber Thomas Scheibel 

I mailen skal du oplyse:

Dato for arrangementet
Tidspunkt på dagen
Antal deltagere
Alder på deltagerne
Hvilke aktiviteter I ønsker (klatretårn, rapelle, pæleklatring)
CVR-nr. eller CPR-nr. (skal bruges til fakturering)

Hvis fakturaen skal sendes elektronisk, skal du huske at skrive det EAN nr., som fakturaen skal sendes til.

Alt det kedelige

Efter du har mailet dine ønsker, vil du modtage en skiftlig aftale som svar. 
Aftalen printer du ud, underskriver og afleverer til instruktøren inden arrangementet starter.
Du modtager en faktura særskilt, og den skal være betalt inden arrangementet.
Du skal indhente de nødvendige tilladelser fra eksempelvis forældre, forældregrupper, institutioner og lignende.
Forsikringer for ting- og personskader i forbindelse med aftalen påhviler dig og er udlejer (Naturstyrelsen) uvedkommende.
Eventuelle skader på anlægget, som ikke skyldes almindeligt slid, bliver efterfølgende udbedret på lejers eller dennes forsikrings bekostning.
Eventuel efterfølgende rengøring og opsamling af affald udføres på lejers bekostning.

 

Priser

Priser for brug af klatreanlæg
 

Institutioner
(børn og unge)

Private

Hverdage kl. 8-16 
incl. instruktør

600 kr.
pr. påbegyndt time
900 kr. 
pr. påbegyndt time
Aften og weekend
incl. instruktør
800 kr.
pr. påbegyndt time
1.300 kr. 
pr. påbegyndt time
Priserne er incl. moms, instruktør, seler og øvrigt klatreudstyr.
Erfaringsmæssigt kan 8 deltagere nå at klatre på 1 time
Kun Naturstyrelsens instruktør kan benyttes

Kommerciel brug af forhindringsbanen:
100 kr. pr. deltager (incl. moms)


Klatretårnet

til top