Varnæs


Udsigt over Varnæs Storemose.

På Varnæs Hoved ejer Naturstyrelsen flere naturarealer. Foruden Varnæs Stormose og Varnæs Skovsø, er der et stort areal ved Varnæs Vig med borde og bænke, bålsteder, grill samt et toilethus. Længere ud af Varnæs Vig ligger der en primitiv overnatningsplads. Endelig mod øst, er der et lille areal ved Naldtang med bord/bænke samt grill.

 
Det rekreative areal                                

Varnæs Stormose

Varnæs Storemose er en tidligere højmose - I nyere tid er antallet af højmoser i Danmark svundet kraftigt ind som følge af tørvegravning, afvanding og opdyrkning. Højmosen er idag en sjælden naturtype.
I 1992 erhvervede Naturstyrelsen Varnæs Storemose, og iværksatte en genopretning af højmosen ved hævning af grundvandsstanden. Genopretningsprojektet har vist sig at være en succes for flora og fauna. Storemosen rummer et rigt fugleliv, som især kan betragtes fra p-pladsen syd for mosen.

Læs mere om Varnæs Stormose


Varnæs Skovsø

Læs mere om Varnæs Skovsø her

Vandreruter

Varnæs Hoved og Varnæs Vig byder på et kuperet og alsidigt landskab.
Der er 5 afmærkede vandreture:
Varnæs hovedstien på 5,8 km
Naldtangstien på 4,4 km
Skovsøstien på 3,4 km
Poststien på 7,3 km
Blåbækstien på 4,0 km
Du kan læse mere om vandreturene i folderen nederst.

Udgivelser