Vejlen og Noret - Tåsinge

Tåsinge Vejle ligger i den vestlige side af Tåsinge. Her er et rigt fugleliv med mange vadefugle, ænder og gæs. Naturstyrelsen arbejder for at gøre levevilkårene for disse fugle endnu bedre ved at omdanne områder med tagrør til eng igen. Det sørger græssende kreaturer for. Herved vil engens planter også kunne brede sig på ny.

Vil du se på fugle, er der en sti fra p-pladsen ved vejen "Vejlen". Stien fortsætter i en bræddevej ud gennem rørskoven til et fugleskjul med udsigt over Tåsinge Vejle. Her findes også en plancheudstilling om fuglene.

Læs mere


Området omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.