Dyrene i skoven

I dag er det meste af Velling Skov udlagt som urørt skov. Det betyder, at skoven får lov at passe sig selv og udvikler sig på egne præmisser. Dette bidrager til et rigere dyre- og planteliv i skoven.

De skiftene områder med bøg og nåleskov, åbne områder, søer og moser er også med til at bidrag til et varieret dyreliv.

Egern egern foto fra colourbox.com

Egern ( Sciurus vulgaris ) er meget udbred over hele landet. Det findes i 3 farvetyper – rød, det meste almindeligt, mørke brun og sort. Alle tre farver kan ses i  skovene i Søhøjlandet.
Egern er en gnaver og lever hovedsagelig af kogler, agern, nødder frugt og bær. Dog spiser egern også insekter, larver of fugleæg. Man kan finde spor af egern fra nøddeskaller og afgnavede kogler.

De er aktive om dagen, så er nemt at få øje på.

læs mere:

Spætter

Sortspætte foto: Mark Zekhuis Stor flagspætte foto:colourbox.com Grønspætte foto:John Larsen

De gamle træer i Velling Skovene er ideelle steder for spætter at laver huller. Den store flagspætte er de mest udbredt i Danmark, men i skovene omkring Silkeborg findes andre typer bl.a. sortspætte og grønspætte.

Spætterne laver nye huller hvert år. Efter hullerne er blevet forladt flyttes andre fugle ind i hullerne -Der er plads til stor fugle i sortspættehuller.

Læs mere:

Dansk Ornitologisk Forening: Sortspætte , Stor flagspætte , Grønspætte