Året rundt i Vest Stadil Fjord

Græssende Kvæg. Foto: Lars Gundersen

Forår

Trækfuglene dukker op i Vest Stadil Fjord, hvor den kortnæbbede gås dominerer med sin skræppen. Frøene på markerne er guf for fuglene, hvorfor Naturstyrelsen spreder korn, så landmændene lider mindst mulig skade. Fjordens permanente beboere – gråanden og rørdrummen m.fl. – begynder at yngle. Er du heldig, ser du strandtudsernes vandring, hvor flere tusinder tudser hopper over marker og veje.

Sommer

Nu summer Vest Stadil Fjord af liv. Rørhøgen suser henover rørskovene i jagt efter bytte – alt fra smågnavere til blishønekyllinger. Odderen ligger inde i krattet og gnasker på en aborre. Gråændernes og knopsvanernes æg er klækkede, og de voksne dyr har travlt med at skaffe føde til de forslugne unger. Varmen fra solen får store dele vådområderne til at tørre ud til engfuglenes ærgrelse. Sidst på sommeren blomstrer rørskovene.

Efterår

Når året går på hæld, og bladene falder af de få buske og træer ved Vest Stadil Fjord, kan fiskehejren fra sin plads i vandkanten se trækfuglene komme tilbage fra ynglepladserne langt mod nord. Igen dominerer gæssene vådområderne, men også vadefuglen hjejlen bruger engene omkring fjorden som rasteplads. Når hjejlerne letter i samlet flok, minder det om stærenes sorte sol kendt fra vadehavet.

Vinter

Vesterhavet hamrer grådigt ind på Sidselbjerg Strand, og for at spare på kræfterne sætter dyrene farten ned. Rådyrene går rundt på markerne på jagt efter føde,. Med kikkerten kan du se overvintrende taffel-, trold- og hvinænder og måske endda en havørn. Om vinteren er vinden og Vesterhavets brusen den dominerende lyd ved Vest Stadil Fjord.