Aktiviteter i Vest Stadil Fjord

Fuglekigning

Fugletårnet i Søndre Dyb. Foto: Lars Gundersen

Vestjylland ligger på fuglenes trækrute, og Vest Stadil Fjord er et af de bedste steder, hvis man vil se nærmere på dyrene. Området er især kendt for de mange grågæs, bramgæs og kortnæbbede gæs, som raster i området på deres vej til og fra ynglepladserne i de arktiske områder. Men du kan også se andre fugle som hjejle, stor regnspove, blå kærhøg, vandrefalk og havørn.

Vandrerute

Ved Nordre Dyb. Foto: Lars Gundersen

Langs østsiden af Vest Stadil Fjord ligger en kombineret vandre-, cykel- og ridesti. Ruten starter ved den nordligste parkeringsplads på Stadiløvej, går mod nord langs fjorden og slutter ved parkeringspladsen på Vesterhavsvej. Området langs Vest Stadil Fjord er meget fladt, hvilket sammen med den brede sti giver gode muligheder for at bevæge sig på ruten som kørestolsbruger. På tilbageturen kan I gå langs Klitvejen og se på fjorden fra den vestlige side.

Se vandreruter på udinaturen.dk

Cykelrute

Vestkyststien løber på østsiden af Vest Stadil Fjord fra nord til syd. Stien er bred, så I kan cykle ved siden af hinanden, mens I kigger på fuglelivet.

Vestkyststien er en del af North Sea Cycle Route, der går gennem otte lande omkring Nordsøen.

Planlæg din cykelrute på udinaturen.dk

Ridesti

Der går en ridesti fra nord til syd langs Vest Stadil Fjords østlige side. Stien følger områdets cykel- og vandrerute. Der rides nedenfor diget på østsiden langs vandløbet Sundåen. Rideruten starter ved Vesterhavsvej og slutter ved p-pladsen ved Stadiløvej.

Fiskeri

I det ferske vand i Vest Stadil Fjord lever flere forskellige fisk – for eksempel aborre, brasen, gedde, rudskalle, trepigget hundestejle, smelt og hork. Af hensyn til fuglene er det ikke tilladt af fiske i Vest Stadil Fjord. Med gyldigt fisketegn må du fiske i Vesterhavet. Her kan du blandt andet fange fladfisk.

Du kan købe dit fisketegn på Turistservicekontoret i Hvide Sande

Se mere om Turistservicekontoret på hvidesande.dk

Udsigt over Søndre Dyb

Udsigt over Søndre Dyb. Foto: Lars Gundersen

Vest Stadil Fjord består af tre vådområder: Nordre Dyb, Mellem Dyb og det største område Søndre Dyb, der mod syd grænser op til Stadil Fjord. Fra fugletårnet ved Skelmosevej har du gode muligheder for at se det varierede fugleliv i Søndre Dyb. Der er bænke og grillmuligheder ved fugletårnet.

Udsigt over Mellem Dyb

Udsigt over Mellem Dyb. Foto: Lars Gundersen

Mellem Dyb består af flere vandflader omgivet af store rørskove og græsmarker med karakter af eng. Nogle hundrede meter nord for parkeringspladsen på Skelmosevej ved cykel-/vandrestien finder du et fugleskjul. Mellem Dyb er det sted, hvor du generelt kan se fuglene bedst. 

Badning

Det er forbudt at bade i Vest Stadil Fjord, men du må gerne hoppe i Vesterhavets bølger – for eksempel ved Sidselbjerg Strand. Stranden har normalt Det Blå Flag, der er en international miljø-udmærkelse, som bliver givet til strande, der lever op til en række krav om vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation. 

Du skal huske at passe på, når du bader i Vesterhavet. Under ugunstige vind- og strømforhold kan Vesterhavet være en lumsk legekammerat. 

Jagt

Vest Stadil Fjord er et vildtreservat, hvor jagt som hovedregel er forbudt. Men i perioden 1. september til 31. december kan Naturstyrelsen holde jagt på vandfugle én gang om ugen i reservatområdet nord for Skelmosevej. Derudover kan der afholdes enkelte landjagter på f.eks. ræve. For at blive en del af jagten skal du være medlem af en lokal jagtforening.