Vestermoseskoven ved Ejby

Vestermoseskov ligger lige nord for Ejby på Nordøstfyner. Skoven er plantet i 1998-99 og dækker ca. 46 hektar.

I de første år blev noget af skoven plantet af nybagte forældre fra lokalområdet. Hvert års plantning i Børneskoven er fortsat markeret med rød pæl med årstal i den østlige side af skoven. Det er ved den øst-vest-gående skovvej midt i skoven.

I den sydlige del af skoven er der et Sundhedsspor, hvor man kan teste sin kondition, og der er et madpakkehus, hvor man kan komme i ly på skovturen.

I skoven findes desuden en indhegnet hundeskov, hvor hundeejere kan gå med løs hund.

I den lille mose i skoven er der frit fiskeri. Dog skal man have fisketegn, hvis man er mellem 18 år og 65 år.

Der er adgang til Vestermose Skoven ad stien fra P-pladsen ved Ejby Rådhus, eller fra vejen "Ved skoven"


Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Vestermoseskoven

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.