Dyr

Et rådyr i skoven. Foto: Jens Ole Andersen

Grisehyl i natten

Området ved Harrestrup Mose er i den grad blevet indtaget af fuglene, og kommer man herud en forsommeraften, kan man nogle gange høre nogle sære grisehyl.
Det er nu ikke grise, der er på spil, men vandriksen, der er beslægtet med bl.a. blishønen.

Det er en lille, køn fugl, men man hører den oftere, end man ser den, for den er i modsætning til blishønen meget sky.
Engang var den sjælden. I dag går det fremad med bestanden, bl.a. fordi klimaet er blevet varmere.

Læs om vandriksen på dof.dk

Masser af rådyr 

Selv om Vestskoven er en ung skov, er der masser af dyreliv, og det er kommet helt af sig selv. F.eks. har Vestskoven en af Danmarks tætteste bestande af rådyr. 

Om vinteren går rådyrene i store grupper på 20-30 dyr, og uden blade på træer og buske er de nemme at få øje på. Ellers er det bedst at se rådyr ved solopgang, hvor de græsser på de store sletter.

Læs om rådyr i Artsleksikonet

Ægte skotsk højland

På sletterne kan man se Vestskovens skotske højlandskvæg med den stride pels og de store buede horn.
Kvæget er det tætteste, man kan komme på fortidens urokser.
Det klarer sig ude året rundt i al slags vejr, og dets afkom er efterspurgt i hele Europa.

Læs mere på danskkødkvæg.dk

Skovbunden rasler af liv

Der er også ræve, grævlinge og harer og mange andre pattedyr i Vestskoven. Hvis du er heldig, kan du i sensommeren se unge rævehvalpe, der har vovet sig ud på egen hånd. I skovbunden rasler og rumsterer det af mus, og de mange hasselbuske er et sandt eldorado for egernet.

Læs om pattedyr i Artsleksikonet

Fisk i søerne

Flere af søerne i Vestskoven er anlagt eller opstået tilfældigt efter 1967. Alligevel er de fulde af fisk. De er kommet med fugle, der har ført fiskeæg med sig. Der er aborre, gedde, suder samt karusse, og i Stensøen er der store karper. Du må gerne fiske i søerne, men du skal have fisketegn, hvis du er over 18 år.

Fuglesang og fugletræk

Vestskoven er en vigtig rasteplads for store fugletræk. Du kan se musvåger, glente – ja sågar storke – på træk. Men mange fugle bliver også i skoven.
Alle de almindelige skovfugle findes, og duehøge, spurvehøge og musvåger yngler i Vestskoven.
Over det åbne land kan man se tårnfalken svæve på jagt efter mus. Og i forsommeren, når fuglesangen er på sit højeste, kan du næsten ikke undgå at høre nattergalen, især omkring søer og moser.
Husskaden er Vestskovens ”husfugl”, men du kan også opleve tornskader. De har deres navn, fordi de finder buske og krat med spidse torne, som de kan spidde deres bytte på og på den måde lettere hakke lunser ud af det.

Læs mere om fuglene på dof.dk