Aktiviteter ved Vilsted Sø

Sejlads

Det er tilladt at sejle på søen uden motor og sejl. Isætning af fartøjer kan ske ved ophalerpladserne i Vilsted og Ranum.

Vilsted Kajakklub holder til i kajakhuset ved Vilsted havn. Du kan blive medlem af Vilsted Idræts Forening og få adgang til foreningens kajakker. www.vilstedif.dk 

Vær opmærksom på sejladsforbudszonerne, og at en del af søen må kun besejles fra 23. juni - til 31. december, jævnfør kortet i vandretursfolderen. Der må ikke gøres landgang på øerne af hensyn til fuglene. Via Bjørnshom Å er der adgang til Limfjorden. Kajakker og lignende skal dog bæres uden om stryget, en gåtur på cirka 200 m. 

Fiskeri

Der er frit fiskeri med stang og snøre i Vilsted Sø og i afløbet fra søen (Bjørnsholm Å) ned til cykelstibroen, du skal blot have gyldigt fisketegn. Der må ikke sættes garn og ruser, udlægges langliner og lignende. Det er nemmest at fiske fra bådpladsen i Vilsted, fra handicap-fiskepladserne på Holmen samt fra båd. Fiskebestanden i Vilsted Sø er under fortsat udvikling, så den er svær at kategorisere endnu, men der bliver fanget havørred, søørred, aborre, gedde og skalle.

Mindstemål og fredningstider

I Vilsted Sø gælder de fredningstider og mindstemål, der er fastsat i fiskeriloven. De ørreder, der fanges i søen, kategoriseres enten som havørreder eller søørreder, hvor mindstemålet i begge tilfælde er 40 cm.

Se mindstemål og fredningstider

Alle voksne personer mellem 18 og 65 år, der ønsker at fiske i Danmark, skal være i besiddelse af et gyldigt fisketegn. Indtægterne fra salg af fisketegn går til udsætning af fisk, restaurering af vandløb og søer og forskning af betydning for fiskebestandene.

Her kan du købe dit fisketegn

Ridning

Der er i alt 13 km ridesti på nord og vestsiden af søen. Ved Ranum Søhus er der en fortøjringsbom, en lille hestefold og handicapriderampe, som gør det lettere for kørestolsbrugere at komme i sadlen. Ved Vilsted er der også en handicapriderampe. Der kan i perioder og specielt i vintertiden være for bløde forhold til ridning. Der må under ingen omstændigheder rides på cykel- og gangstierne. Vilsted Søgård har udlejning af heste og instruktør til handicapridning. www.vilsted.loti.dk

Se afmærkede ruter på kort

Vandring

Kom tæt på søen og naturen på den 20 km lange vandresti rundt om søen. Cirka halvdelen af turen foregår på en sti med kort græs, og den øvrige del foregår på kombineret cykel/gangsti med stenmel, hvor der også er mulighed for kørsel med barnevogn. En kort populær gåtur er imellem Ranum og Vilsted. Se de afmærkede ruter på kortet. Bemærk: Vilsted Sø er et privatejet område, og færdsel må kun ske af de anlagte stier og i øvrigt efter naturbeskyttelsesloven.  

Se afmærkede ruter på kort

Cykling

En cykeltur rundt om søen er på 20-25 km afhængig af, hvor turen begynder, og om turen går via Holmen. Cykelturen går ad anlagte grusstier, markveje og især syd for søen af eksisterende offentlige asfaltveje. Vilsted Sø er tilknyttet det øvrige regionale cykelstinet.

Læs mere om ruten på visitvesthimmerland.dk

Se afmærkede ruter på kort

Jagt

Jagten er udlejet til de to lokale jagtforeninger, Ranum og Omegns Jagtforening og Overlade og Omegns Jagtforening. Den udlejede jagt begrænser sig til zoner, der udgør cirka 3 km af de 11 km søbred, der er tilgængelige. Der udøves naturligvis heller ikke jagt det jagt- og forstyrrelsesfrie område i søens sydvestlige del.

Jagtforeningerne må inden for egen medlemskreds kun udstede i alt 30 årskort til jagten ved Vilsted Sø. Den udlejede jagt omfatter kun trækjagt på ande- og vadefugle. Under denne jagt må der også skydes skader og krager samt bekæmpes mink og mårhund. Samlet set er der tale om et meget ringe jagttryk på søens fugle.

Naturstyrelsen Himmerland anviser arealer til fællesjagten, godkender jagtdage, anviser træningsarealer for hunde samt afgør eventuelle tvivlsspørgsmål.

Kontaktpersoner:
Skovfoged Leif K. Lyngsø, tlf.: 72 54 39 42, mobil: 20 66 96 93, Obfuscated Email

Leg og lær

På naturbasen ved Vilsted Sø findes undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i leg og læring i naturrummet. Til besøg på naturbasen er det muligt at booke naturvejleder Karin Winther. Obfuscated Email eller mobil: 30 32 49 39

På Vilsted Sø Naturbases hjemmeside kan du finde inspiration til masser af friluftsaktiviteter i området, og du kan finde ideer til lejrpladsaktiviteter ved Ranum Søhus.

Besøg vilstedSoeNaturbase.dk 

Til aktiviteter og undervisning på naturbaser er det muligt at låne forskelligt udstyr blandt andet hængekøjer, båludstyr og udstyr til vandundersøgelser og botanik.   

Se mere info

Børn lærer børn

På naturbasen ved Vilsted Sø kan børnehaven Børnehuset i Ranum i perioden 1. april til 1. oktober, bookes til arrangementer under konceptet ”Børn lærer Børn.” 

Find mere info  

På jagt med mobilen

Gå på jagt efter en ekstraordinær naturoplevelse ved hjælp af din smartphone. Et Chance Hotspot er en naturlokalitet, hvor der er en chance for at se noget helt specielt. I Vilsted Sø er Chance Hotspots lokaliteter med meget sjældne og specielle fugle. Hvad det er for nogle, finder du kun ud af ved at følge nedenstående GPS-koordinater, som leder dig hen til naturlokaliteten. Her finder du en QR-koden. Scan koden med telefonen, og du vil se, hvilken ekstraordinær naturoplevelse, der er på denne lokalitet, hvis du er heldig.

 

GPS-koordinater til Chance Hotspot:

Tast N 56 53.522 E009 15.306 på din GPS.

Tast N 56 53.359 E009 15.295 på din GPS.

Tast N 56 52.494 E009 13.757 på din GPS.

Tast N 56 53.148 E009 15.030 på din GPS.

Luftning af hunde

Hunde er meget velkomne ved Vilsted Sø, men skal altid føres i snor af hensyn til dyrelivet og andre besøgende.

Overnatning

Langs stien rundt om søen er placeret tre primitive lejrpladser med handicapvenlige shelters, adgang til vand og toilet samt mulighed for at tænde bål.

Vilsted shelter- og teltplads

Pladsen ligger ud til regional cykelsti nr. 38. For sejlende er der adgang fra Vilsted Sø ved ophalerplads med positionen 516.959 E, 6306207 N, cirka 330 m via mark til pladsen. Adgang fra Limfjorden via Bjørnsholm Å men kun i perioden 23/6-31/12.

Nærmeste adresse: Ranumvej 31A, 9670 Løgstør.

Geokode: 56,9023N 9,2764Ø

Holmen shelter- og teltplads

Ligger på Holmen midt i Vilsted Sø tæt ved fugletårnet. For sejlende er der adgang fra Vilsted Sø, cirka 350 m via asfaltvej til pladsen. Adgang fra Limfjorden via Bjørnsholm Å men kun i perioden 23/6-31/12.

Nærmeste adresse: Sjørupvej 33, 9670 Løgstør

Geokode: 56,8845N 9,2705Ø

Ranum Søhus

Ranum Søhus er et såkaldt helårsshelter, som gør primitiv overnatning mulig året rundt. Huset indeholder to soverum med i alt syv sengepladser samt toilet. Der er desuden brændeovn, brænde og spisebord samt bænke til cirka 16 personer. Ranum Søhus fungerer også som madpakkehus og har en udstilling om Vilsted Sø. Udenfor huset er der teltplads, tre shelters med plads til omkring 12 personer, fold til heste og rampe for handicapryttere.

Hvis Ranum Søhus ikke er i brug om aftenen, kan huset være aflåst indtil cirka kl. 8.00 næste dag. Grupper på over seks personer, der ønsker at benytte huset og eventuelt overnatte, skal reservere huset via webbooking hos Naturstyrelsen Himmerland. Mindre grupper, der ønsker at overnatte i huset, skal ligeledes reservere dette. Lejrpladsen og shelters med godnathistorier er frit tilgængelige uden reservation. Selvom huset er booket, er der stadig adgang for andre gæster, der vil se udstillingen eller benytte toilettet.

Opsyn ved Steen Holmgaard, Sjørupvej 15 på tlf.: 98 67 64 37 eller mobil.: 21 25 74 08.

For sejlende er der adgang fra Vilsted Sø ved ophalerplads på positionen 514.744 E, 6305949 N, cirka 360 m via handicapsti til pladsen. Adgang fra Limfjorden via Bjørnsholm Å men kun i perioden 23/6-31/12.

Book Ranum Søhus

Adresse: Søndergade 54, 9681 Ranum / Vilsted sø 1, 9681 Ranum

Geokode: 56,8944N 9,2406Ø