Aktiviteter i Vindum Skov

Vandreruter

Der er tre afmærkede vandreruter i Vindum Skov, som udgår fra hver sin p-plads.

Tur 1 - Engturen (ca. 2,5 km)

Følg skovvejen ca. 200 m frem til vejkrydset, hvor de gule mærker viser skråt til venstre ad Engsødalvej. Denne let slyngede vej fører ned til et dalstrøg med frodige græsningsarealer langs den lille Dalsgårde bæk og de delvis skovklædte bakker på dalens nordside. En del af engarealerne ved bækken, som blev tilplantet med gran i 1965, er naturgenoprettet i 2014. Ved Gammelkær kan du følge stien op til udsigten oven for grusgraven og atter ned til vejgaflen, hvor ruten drejer til højre op gennem Lilledal. Derfra tilbage til vejkrydset, hvor der drejes til venstre ad vejen til p-pladsen. 

Tur 2 - Dalturen (ca. 2 km)

Fra p-pladsen går du stik nord gennem den unge granbevoksning og videre langs kanten af bøgeskoven i Lille Enemærke. Stien drejer til højre fremme ved den lysere egeskov og når frem til Dyrekilde. Her følges trappen til venstre for kilden, og ruten følger nu et gammelt serpentinespor halvvejs oppe på skrænten, indtil den ved Gammelkær i en sløjfe føres op til skræntens overkant. Herfra åbner der sig længere fremme udsigter over den stejle Kaskadedal. Efter flere slyngninger når du Dyrekildevej, der følges til venstre ca. 150 m, hvor ruten drejer til højre tilbage mod p-pladsen.

Tur 3 - Moseturen (ca. 3 km)

Drej til venstre ad skovsporet lige før vejbommen. Ca. 200 m fremme drejer du til højre, langs den gamle skovfogedmark, langs egene på venstre hånd, forbi de to lave gravhøje længere fremme på højre hånd og ad Damhusvej frem til Klosterskovvej. Vejen krydses, hvorefter ruten fortsætter ad det gamle vejforløb til Mammen. Der drejes til højre langs Lille Filsø Mose, og ruten går så ad Filsø Tangen mellem de to moser. Klosterskovvej krydses igen, og du fortsætter ad Østre Brokmosevej tilbage til p-pladsen.

Cykling i skoven

Vindum Skov bliver i begrænset omfang benyttet af mountainbike-ryttere, og der er ikke deciderede cykelruter i området. Der er tilladt at cykle på skovstierne, men ikke i skovbunden og ned ad skrænterne.

Læs også Naturstyrelsens MTB-kodeks

Ridning i skoven

Vindum Skov er en udmærket skov for ryttere, og man må ride på vejene og i skovbunden, hvor der er store træer.

Læs også: Hvor må jeg ride?

Tag hunden med

Hunde er velkomne i skoven, bare de er i snor. 

Læs også Med hund i naturen

Overnatning i skoven

Der er en primitiv overnatningsplads i skoven nær Kaskadedal, hvor man kan slå telt op og tænde bål.

Der er desuden fri teltning i Vindum Skov, så du kan frit overnatte overalt i skoven, dog kun en enkelt nat på samme sted.

Det er tilladt at medbringe to telte, som højst må være tre-personers telte.

Slædehundetræning

Vindum Skov er den eneste skov under Naturstyrelsen Kronjylland, hvor det er tilladt at træne slædehundekørsel. Lige som med andre organiserede aktiviteter skal der søges om tilladelse.