Dyr

Grævling

I Vindum Skov holder en grævlingeklan til i Brokgrave, men man ser sjældent dyrene, som primært er aktive om natten. Chancen er størst i skumringstimerne. Grævlingen er Danmarks største landrovdyr.

Læs mere om grævlingen

Krondyr

Danmarks største landpattedyr er kronhjorten, og den kan man en gang imellem møde i Vindum Skov. Der er en lille bestand af de store hjorte, som flere gange er set i den østlige del af skoven omkring Filsø Mose.

Læs mere om krondyr

Rådyr

Der lever rådyr i Vindum Skov, og særligt om efteråret er der gode chancer for at se dyrene. Her samles de nemlig i flokke – såkaldte spring – på markerne lige uden for skoven.

Læs mere om rådyr

Ravn

Den store, sorte ravn yngler i den nordlige del af Vindum Skov. Den kan kendes fra krager og råger på sin størrelse og den kileformede hale. Desuden kan man kende den på dens lyd - et ikke særligt smukt ”rårk”, som høres mellem skovens træer. Ravnen er den fugl, der har den største hjerne, og den er kendt for sin intelligens – bl.a. når det handler om at finde kreative måder at skaffe føde.

Læs mere om ravnen

Andre dyr i Vindum Skov

På land
I Vindum Skov er ræve, harer og egern også blandt de faste beboere.

Læs mere om ræven

Læs mere om haren

Læs mere om egernet

I luften

Skovsneppen er en trækfugl, som kommer til skoven om efteråret. Den er en mester i camouflage og svær at fåøje på. I Vindum Skov ses og høres desuden både flagspætte og den mere sjældne sortspætte.

Læs mere om skovsneppen

Læs mere om spætter