Vitsø Nor og Vorbjerg

Vitsø Nor - dyrket land idag

Vitsø Nor før der igen kom vand på det inddæmmede område.

I området omkring Vitsø findes strandenge, vandhuller og fugleliv med masser af gæs og ænder. Fra Søby Volde øst for Vitsø Nor er der et godt kig over området. Her er spændende kulturhistorie og arkæologiske interesser omkring voldstedet Søbygård og Vitsø Mølle. Vitsø Nor var i mange år inddæmmet og opdyrket, men er nu igen en stor, lavvandet sø. I den yderste del af noret er et landskab fuldt af vandhuller, som er opstået ved, at man har gravet grus.

Vorbjerg skov er plantet på Vitsø Nors sydlige skrænter. Skoven er anlagt i 1996 og er på ca. 15 hektar. Der er en lille p-plads i skoven.

Øhavsstien på Ærø passerer igennem området, som kan opleves til fods eller på cykel.

Vorbjerg skov


Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

kort over Vitsø Nor og Vorbjerg

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.