Aktiviteter i Vokslev Kalkgrav

Vandring

Vokslev-stien fører fra mølledammen til Vokslev. På turen passerer man gennem mange forskellige plantesamfund, påvirket af tilgængeligheden af vand, kalkundergrunden og græsning. En tur på stien går både gennem kalkgravens frodige krat, skov og over det åbne afgræssede kalkoverdrev på ådalens skrænter. 

Cykling

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter.  

Læs Naturstyrelsens mountainbike kodeks

Vokslev indgår i en cykelrute i Himmerland med geologisk tema.

Læs mere om cykelruten

Lystfiskeri

Der er frit fiskeri på statens strækning af Binderup Å det vil sige fra broen på Huulmøllevej og cirka 350 meter nedstrøms på åens vestlige bred. På møllen kan købes fiskekort til en privat strækning på cirka 500 meter fra broen og opstrøms på åens østlige bred. I begge tilfælde kræves et gyldigt fisketegn. Mindstemål på bækørred er 30 cm og havørred 40 cm. På grund af mange små ørreder, henstiller Naturstyrelsen til, at man undlader ormefiskeri, der ofte skader fisk, der genudsættes.  

Alle voksne personer mellem 18 og 65 år, der ønsker at fiske i Danmark, skal være i besiddelse af et gyldigt fisketegn. Indtægterne fra salg af fisketegn går til udsætning af fisk, restaurering af vandløb og søer og forskning af betydning for fiskebestandene.

Her kan du købe dit fisketegn

Fossiljagt

Der er gode muligheder for at gå på jagt efter fossiler i kalkgraven. Hvis man er heldig, kan man finde forstenede søpindsvin, muslinger, snegle og armfødder (brachiopoder). Vær opmærksom på at skrænterne i kalkgraven er farlige, fordi de kan skride. Specielt ved skiftende frost- og tøvejr og i perioder med meget regn vil der være særlig risiko for skred eller nedfald af større eller mindre kalk- og flintblokke. Kig derfor altid op, før du kigger ned!

Luftning af hund 

Hunde er velkomne, men skal altid være i snor af hensyn til andre besøgende og dyrelivet. 

Læs mere om hund i naturen