Skovhjælper Bornholm

Naturstyrelsen på Bornholm har i samarbejde med Bornholms Regionskommune oprettet i alt 7 arbejdspladser til udviklingshæmmede borgere på Bornholm. Jobfunktionen har vi valgt at kalde Skovhjælper. Skovhjælperprojektet tilbyder en meningsfuld hverdag, der udvikler brugernes kompetencer både fagligt og socialt. Projektets driftsudgifter betales af Bornholms Regionskommune, mens Naturstyrelsen stiller ejendommen Klippely i Ekkodalen til rådighed for projektet. Skovhjælperprojektet startede i 2009.

undefined

Skovhjælpernes opgaver
Skovhjælperne løser mange forskelligeopgaver afpasset i forhold til den enkelte skovhjælpers kompetencer. Opgaverne ligger så tæt op ad et ordinært arbejde som overhovedet muligt, så skovhjælperen oplever en hverdag, hvor han eller hun gør en forskel. Arbejdet består blandt andet i vedligeholdelse af publikumsarealerne ved Klippely, græsslåning, kløvning af brænde til Almindingens bålpladser, opfyldning af folderkasser og lettere opgaver med kratrydder og håndværktøj. I skolernes sommerferie står skovhjælperne desuden for arrangementet "Bål og pandekager" ved Klippely hver tirsdag fra klokken 10-12. Fælles for opgaverne er, at de giver både bornholmere og turister en bedre oplevelse i skoven, og at det er opgaver, som Naturstyrelsen ikke ville kunne prioritere at bruge driftsmidler på.

undefined

Arbejdet udvikler 
Arbejdet udvikler skovhjælpernes kompetencer, så de oplever at blive dygtigere hvorved selvværdet styrkes. Men det fysiske arbejde i de naturskønne omgivelser forbedrer også sundheden både fysisk og mentalt. I hverdagen arbejdes der både med den enkelte skovhjælpers personlige udvikling og med skovhjælpergruppens sammenhold, så brugernes sociale kompetencer forbedres og de får et netværk. Skovhjælperne har deres egen "uniform" som giver dem en fælles identitet og stolthed.

undefined
I skolernes sommerferie arrangerer skovhjælperne bål og pandekager hver tirsdag mellem klokken 10 og 12. Det foregår ved Klippely.

Partner

undefined

Kontaktoplysninger

Klippely

Projektleder Kenneth Low

Naturstyrelsen

Skovfoged Mejse Holm

Bornholms Regionskommune

Sagsbehandler Kristel Egevælde