Økobasen Eghjorten

Vikingehus
Vikingehuset bruges som overnatningssted for skoleklasser

Økobasen Eghjorten ligger i Stenholt Vang ved Hillerød. Basen bruges til formidling for børn fra bl.a. Københavns Kommune.

Stedet
Eghjorten er beliggende ved Jespervej tæt på Fredensborgvej. Den har som andre økobaser en bål- og lejrplads og et materialedepot.  Den har også et vikingehus med plads til en skoleklasse f.eks. på en overnatningstur. Derudover et mægtigt liv, da den ligger lige op til Skovlegepladsen . Økobasen er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen – Nordsjælland og Købehavns Kommune. Læs evt. mere om økobaserne på www.groen-skole.dk 

Intentioner
Økobasens primære mål er undervisning af eleverne i naturen med henblik på at give dem en viden og forståelse for det økologiske samspil mellem menneske og natur samt en forståelse for vigtigheden af at værne om vores ressourcer og naturen som helhed.
Det er formålet, at fremme udeskole tanken hos lærerne så de kan aktivere skolefagene, styrke sundhedsaspektet i børnenes skolehverdag og bringe det sanselige, det kropslige og oplevelserne ind i undervisningen.

Tilbud
Økobasens mål er at undervise i alle fag, så ofte står der skovmatematik eller Vikingetid på skemaet. Eller eleverne prøver kræfter med kortlæsning og GPS-færdigheder, de arbejder med træ og kunst eller kommer tæt på jagt, liv og død.

Eghjorten har en del overnatningsudstyr som bruges i forbindelse med overnatnings- og lejrture. Økobasens lejrsted med Vikingehuset er forbeholdt de tilknyttede københavnske skoler, men andre skoler og børnehaver fra lokalområdet kan også benytte sig af området, når det er ledigt. I forbindelse med lejrture er det også muligt at inddrage vore kanoer i formidlingen.

Andre grupper, børnehaver og lokale skoler kan også benytte sig af naturvejledningen på Eghjorten. Har du et ønske så ring og hør om det kan lade sig gøre.

Naturvejledningen kan også foregå med udgangspunkt i andre af Naturstyrelsens områder i Nordsjælland.

Turbeskrivelser

Indskolingen Mellemtrinet Udskolingen
Botanik Botanik Botanik
Træ og matematik Kærlighed i skovbunden Kærlighed i skovbunden
Navigation Naturen på vrangen Navigation
Vikingerne var mere end bare krigere Navigation Træ og matematik
  Træ og matematik  
  Vikingerne var mere end bare krigere  

Temakasser

På Eghjorten er der udviklet en lang række temakasser indenfor emnerne:
Grøn sløjd, smådyr, træer, jagt og motionslege

Der er også en temakasser som egner sig til fødselsdagsarrangementer for alderen 5 år og opefter:
Eventyrskattejagt og motionslege

Kasserne kan lejes ved henvendelse Eghjortens kontaktperson. Kontaktoplysninger nederst på siden.


Skovhjælperne
Skovhjælperne på Eghjorten er til for at hjælpe på legepladsen og i området med råd og vejledning. De holder pladsen ren og pæn, men hjælp dem med dette arbejde. De sørger for brænde til grill- og bålpladserne og sætter foldere i folderkasserne.
Læs også om skovhjælperne på Eghjorten

Find vej i Eghjorten
Find vej er en let form for Orienteringsløb med faste poster. På Eghjorten er der 3 sværhedsgrader og en foto skattejagt. Du kan finde en brochure med foto skattejagten, kort med faste poster og 3 forslag til baner. En let bane på 1,1 km, en mellemsvær på 1,4 km og en svær på 2,4 km her.her

Disc golfbane
I April 2014 åbnede en Disc golfbane ved Eghjorten. Banen består  nu af 18 huller/kurve, hvor man kommer rundt i  skovområde omkring Eghjorten. Banen har 3 forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med. Disc golf banen er blevet til i et samarbejde mellem Hillerød Kommunes Folkeoplysningsudvalg, DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland og frivillige disc golf spillere. Det er muligt at låne discs og få scorekort til banen ved Naturvejlederhuset.

Praktiske forhold
Eghjorten ligger i Stenholt Vang i Hillerød Kommunes østlige del, mellem Hillerød og Fredensborg. Adressen er: Jespervej 309, 3480 Fredensborg. Bus nr. 307 stopper lige ved Eghjortens P-plads.

Reservationer
Børnefødselsdage, firmafester o.lign kan foregår på legepladsen og i dens bålhus. Pladsen kan ikke reserveres, og der kan derfor være andre brugere.

Reservationer af ture for skoleklasser

Kontaktperson
Skovløber og Naturvejleder
Martin Wiberg
Mobil: 41 27 18 89
E-mail:

For skoler i Københavns Kommune benyt www.bufnet.kk.dk

Martin Wiberg

Find vej

Eghjorten ligger på Gps punktet: 55.9-12.3

Eghjort_kort

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer