Skovhjælpere på Eghjorten

Der laves brænde. Foto: Finn Arnth Sørensen Naturstyrelsen – Nordsjælland kører i samarbejde med Reva Trollesbro et projekt med det formål at give personer i beskyttet beskæftigelse en mulighed for at træne og bruge deres arbejdskompetancer indenfor Naturstyrelsens arbejdsområder. Det er med til at udvikle den enkelte medarbejder og skabe en meningsfyldt hverdag med udfordringer, der er afstemt den enkelte.

Arbejdsopgaverne ligger i forlængelse af de arbejdsopgaver Naturstyrelsen normalt udfører og retter sig primært mod skovens gæster i bred forstand. Det er især på det serviceorienterede at indsatsen ligger.

På Eghjorten hvor der kommer op til 80.000 gæster om året har Skovhjælperne deres ”Base” med de nødvendige faciliteter. Vi håber hen af vejen at nå op på 10 Skovhjælpere, som dog ikke alle arbejder på fuld tid.

Nogen af de opgaver, som skovhjælperne løser, er for eks. at sørge for at legepladsen fremstår pæn og ryddelig. At der er rigeligt med tørt grillbrænde. At der er tændt op i bålstederne. At fortælle gæsterne om hvor de forskellige ting er. Hjælpe skoleklasser og andre grupper som skal ud med vores Naturvejledere eller på egen hånd, med materiel og lignende.

Se powerpointpræsentation om skovhjælperne , 5Mb pdf

Servicen udbygges løbende, og vil også komme til at omfatte en del af vore øvrige publikumsfaciliteter. En årlig gennemgang af alle vore skilteflader med vand og sæbe vil ikke være nogen luksus.

Reva Trollesbro har et tilsvarende samarbejde med Skov- og Landskab – Skovskolen i Nødebo. Her er der måske mulighed for at fremstille små brændesheltere til vore grillpladser, så brændet kan ligge i tørvejr. Der er masser af muligheder og Skovhjælperne går på med krum hals

I vinterferien hvor Skovhjælperne lige var startet, havde en af Legepladsens gæster en positiv oplevelse, som han syntes han ville dele med andre.

En klar pointe i hele dette projekt er den gensidige glæde, som udviklingshæmmede og andre lidt ”skæve” har i mødet med ”os normale”, både børn og voksne. Skovhjælperen får et stort løft ved at kunne hjælpe og vejlede. Og skovgæsterne er normalt meget positive og imødekommende. Måske får de endda rykket ved et par fordomme.

"Klaveret spiller helt anderledes her. Der er folk, der sørger for, at det hele fungerer. Der bliver tændt op, lagt brænde på, ordnet, ryddet op, kontrolleret, at der ikke er noget, der kan være ekstra farligt.
(Tilfældigt faldt jeg i snak med en mand – en skovhjælper-coach - på legepladsen. Det viser sig, at Naturstyrelsen i samarbejde med Hillerød Kommune har et skovhjælperprojekt, der har det formål at tage hånd om ikke blot legepladsen ved Jespervej men om de opholdssteder, der findes rundt om i Grib Skov. Det var betryggende at vide, at der er opsyn, og at tingene fungerer.)

En mand med trillebør kom forbi. Der skulle lidt ekstra brænde på et bålsted. Og så blev der rettet lidt ved et legeredskab. Vi blev mødt med et smil og et "Hej"! Jeg kan godt forstå, at det lige er sagen for børnehavebørn at komme her." Claus Tonsgaars, Hillerødposten 2009

Skovhjælperen på vej til en ny opgave. Foto: Finn Arnth Sørensen

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer