Skovhjælpere på Eghjorten

Skovhjælpere 

Naturstyrelsen – Nordsjælland kører i samarbejde med Reva Trollesbro et projekt med det formål at give personer i beskyttet beskæftigelse en mulighed for at træne og bruge deres arbejdskompetancer indenfor Naturstyrelsens arbejdsområder. Det er med til at udvikle den enkelte medarbejder og skabe en meningsfyldt hverdag med udfordringer, der er afstemt den enkelte.

Arbejdsopgaverne ligger i forlængelse af de arbejdsopgaver Naturstyrelsen normalt udfører og retter sig primært mod skovens gæster i bred forstand. Det er især på det serviceorienterede at indsatsen ligger.

På Eghjorten, hvor der kommer op til 80.000 gæster om året har Skovhjælperne en ”Base” med de nødvendige faciliteter.

Nogen af de opgaver, som skovhjælperne løser, er for eks. at sørge for at legepladsen fremstår pæn og ryddelig. At der er med tørt grillbrænde. De har også nogle skovrunder, hvor de ser efter udvalgte grillpladser og de sætter Parforcefoldere i folderkasserne i Store Dyrehave og det sydlige Gribskov.

En klar pointe i hele dette projekt er den gensidige glæde, som udviklingshæmmede  har i mødet med  både børn og voksne brugere af skoven. Skovhjælperen får et stort løft ved at kunne hjælpe. 

 

Skovhjælperen på vej til en ny opgave. Foto: Finn Arnth Sørensen

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer