Esrum Kloster og Møllegård

Esrum Kloster og Møllegård, er et besøgs- og formidlingssted for Kultur, Natur og Tro.

Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland ejer Esrum Møllegård og har har frem til 2008 haft en naturvejleder knyttet til stedet. I dag udlejes bygninger og omgivelser til Fonden for Esrum Kloster og Møllegård, der driver stedet som et besøgs- og formidlings sted for Kultur, Natur og Tro.

Se program og muligheder: www.esrum.dk

 


Esrum Vandmølle blev anlagt omkring 1605, da Chr. IV flyttede åen fra engen op til dens nuværende beliggenhed højere i landskabet, Herved skabes et fald på 2,80 m, og dermed en mulighed for at vandet kunne trække et hjul på over 5 m i diameter. Men møllen fulgte med tiden og skiftede hjulet ud med turbiner og fik elektrisk sigteværk. I møllens lange levetid er der både blevet malet korn, været savværk og blevet produceret strøm. Den historie kan du få ved at besøge møllen, når der holdes åbent hus dage med møllekørsel og forskellige aktiviteter. Til daglig er der åbent i kornmøllen og elværket.

Esrum Vandmølle drives af Fonden for Esrum Kloster og Møllegård.

Åbningstider i møllen:

10 - 16 alle dage

Møllekørsel på Åbent hus dage:
www.esrum.dk

Tandhjulene på Esrum vandmølle

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer