Så sker der igen noget hos vores trofaste tårnfalke på Naturcenter Vestamager, for lige efter påske dukkede det første æg op i reden. Det er allerede blevet til tre eller fire æg, som fru tårnfalk pænt ligger og ruger på.

Foto: Per Svensson

På Naturcenter Vestamager kan du følge livet i tårnfalkene på første parket. Tårnfalkene Tårny og Tårnja har et webcam installeret i deres falkekasse, så du kan følge dem og deres liv fra æggene lægges til de flyvefærdige unger forlader reden.

Tårnfalkene på Vestamager er trofaste og dygtige fugle, som de sidste år har fået store kuld af unger på vingerne. Vestamager er med sin store åbne græsflader et mekka for tårnfalke, hvor de kan jage mus, fugle og firben

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer