Opholdsregler

Regler for området omkring og i Naturcentret

Vis hensyn til andre gæster!

Efterlad området pænt og ordentligt!

Ingen alkohol indendørs og på centrets arealer!

Hunde skal være i snor!

Ingen knallert eller bilkørsel på skovstierne!