Opholdsregler

Regler for området omkring og i Naturcentret

Vis hensyn til andre gæster!

Efterlad området pænt og ordentligt!

Ingen alkohol indendørs og på centrets arealer!

Hunde skal være i snor!

Ingen knallert eller bilkørsel på skovstierne!


Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer