Reservationspriser

Priserne gælder for skovgæster og andre grupper, som ikke er hovedbruger.

YdelsePriser inkl. moms

Skolestuen

1.750 kr. pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Bålhus

260 kr. pr. time

Firmaer:

Bålhus

Skolestue

650 kr. eks. moms pr. time

2.400 kr. eks. moms pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Naturvejleder

Hverdage:
900 kr. pr. time

Weekend:
1.300 pr. time

Introduktionskursus for lærere m.fl.

Gratis

Specialkursus

625 kr. pr. instruktørtime. (8–24 personer),

ved længerevarende kurser over 4 timer kan der gives 10% rabat 

OBS: Offentlige institutioner opkræves ikke moms!

 


Foretag en reservation!

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer