Reservationspriser

Priserne gælder for skovgæster og andre grupper, som ikke er hovedbruger.

YdelsePriser inkl. moms

Værkstedet

1.750 kr. pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Skolestuen

1.750 kr. pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Bålhus

250 kr. pr. time

Firmaer:

Bålhus

Skolestue eller værkstedslokale

500 kr. eks. moms pr. time

2.400 kr. eks. moms pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Naturvejleder

800,- kr. for første time, derefter 400,- kr. pr. time

Introduktionskursus for lærere m.fl.

Gratis

Specialkursus

625 kr. pr. instruktørtime. (8–24 personer),

ved længerevarende kurser over 4 timer kan der gives 10% rabat 

OBS: Offentlige institutioner opkræves ikke moms!

 


Foretag en reservation!

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer