Har du lyst til at bringe din undervisning ud i naturen, kan vi tilbyde dig en række spændende muligheder her.

Hvis det er første gang du besøger centeret, kan vi anbefale, at du starter med den naturfaglige orienteringsrute i Vestskoven.

Med den naturfaglige orienteringsrute i Vestskoven  har du mulighed for at arbejde med naturfagenes kompetenceområder i skoven.

Ruten har 12 poster, der starter og slutter ved Naturcenter Herstedhøje. For hver post er der en QR kode, med spørgsmål i fagene biologi/geografi og fysik/kemi. Spørgsmålene er udformede som konkrete undersøgelser på stedet eller reflekterende spørgsmål.

Der er ingen facitliste til lærere, men det kan anbefales at læse info om skovdriften fra Naturstyrelsen   http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66799/vestskoven  inden I arbejder med orienteringsrutens spørgsmål. I kan bruge orienteringsruten I jeres undervisning som "kick start" til arbejdet med naturfaglige emner, understøttende undervisning i udskolingen eller som specifikke opgaver indenfor fagenes kompetenceområder.

Orienteringsruten er udarbejdet af naturvejleder Henrik Jørgensen, naturfagslærer Jonas Karmann og naturfagsvejleder Leila Joensson som et tilbud i den åbne skole 2014.

Undervisningstilbuddet dækker naturfaglige kompetenceområder  fra 7.- 9. klasse

Her kan downloade rutens undervisningsmaterialet (eksternt link).

Eller du kan scanne denne QR-kode:

QR kode.png

 0-kl-i-efteraarsskoven-2.jpg

Udeskoledage på naturcenter Herstedhøje.

0. klasse

Idékatalog til 9 forløb/aktiviteter.

Søen og højen:

Søens dyr og tal – natur/teknologi + matematik 
1) Søens dyr, registreringsskema (emneark)

Måling ved søen
1) Bådebyggeri (emneark)

Søens fortællinger (emneark) - dansk

Skoven:

Skovens geometri  (emneark)– matematik med links til billedkunst og natur/teknologi
Skovens fugle (emneark) – natur/teknologi
Skovens data (emneark) – matematik
Skovens planter og træer (emneark) – natur/teknologi
Skovens smådyr  (emneark)– natur/teknologi

En historisk dag – Indianer 
Et tværfagligt forløb med forskellige aktiviteter, som kan tilpasses den enkelte klasse – tværfagligt 
Inspiration til fire ugers indianertema (emneark) 

3. kl.  

idékatalog til 10 forløb/aktiviteter:

Søen og højen: (vand og vind)

vandhulsundersøgelse i kar.JPG

Søens liv og statistik - natur/teknologi + matematik 
1) Diagram/antal (emneark)
2) Ferskvandsdyr CL øvelser (emneark)
3) Skema søens dyr statistik (emneark)
4) Skema søens dyr registrering (emneark)

Måling ved søen og på højen - matematik + natur/teknologi 
1) Dragebyggeri (emneark)

Søens fortællinger (emneark) - dansk

Skoven:

Skovens fugle (emneark) - natur/teknologi + billedkunst
Skovens data (emneark) - matematik
Skovens lyrik (emneark) - dansk
Skovens planter og træer – matematik + natur/teknologi
Skovens smådyr (emneark) - natur/teknologi, + dansk + matematik
Skovens geometri (emneark) - matematik + link til natur/teknologi

En historisk dag – Vikinger:
Et tværfagligt forløb med forskellige aktiviteter, som kan tilpasses den enkelte klasse - billedkunst/historie/natur/teknologi