Vestskoven

I Vestskoven er der mange forskellige naturområder. Der er store områder med åbne sletter, små vandhuller og mange forskellige skovbeplantninger med rødgran, eg, bøg, lærk og lind, for bare at nævne nogle stykker. På grund af Vestskovens unge alder sker der en løbende udvikling af disse naturområder. Sammensætningen af dyr og planter ændrer sig løbende i takt med naturområdernes udvikling. Træerne gror, og imens ændres naturforholdene for dyrene og planterne i skoven. Vestskovens ældste beplantninger er nu ca. 40 år gammel, og mange dyr og planter har allerede indfundet sig - andre vil komme til med årene. Vestskoven giver derfor allerede nu gode muligheder for at se og studere skovens liv.

På de andre sider i mappen Vestskoven kan du læse om de forskellige naturområder, du kan finde i Vestskoven.

På skovkortet over Vestskoven kan du se placeringen af de forskellige beplantninger og tidspunktet for deres plantning.

Skovkort  

Signaturforklaring til skovkort

Kortet er i pdf, men meget stort, så du skal være forberedt på at klippe og kopiere det over i et andet dokument, da det kræver en enorm printer at få det hele ud i en brugbar udgave.


Klik her for:


Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer