Naturstien

Nord for Herstedhøje er der anlagt en natursti på ca. 1 km. Turen går gennem fire forskellige skovtyper. Først møder man en tæt bøgeskov, hvor der i sommerhalvåret er skyggefuldt, dunkelt og køligt.

Starten AF Naturstien Ved Herstedhøjevej

Derefter når man til egeskoven, som er meget lysåben og med en frodig underskov af græsser, urter, buske og små træer på vej op mod lyset.

Længere fremme går man ind i askeskoven, hvor træerne har travlt med at vokse op i lyset. Lysmængden i askeskoven ligger et sted mellem bøgeskov og egeskov.

Til sidst træder man ind i lindeskoven. Lindeskov minder om bøgeskoven med mørke, og høj fugtighed. Her gror svampe på nedfaldende grene og snegle er der alle steder. I juni, når lindene blomstrer, er der en summen i kronerne fra de mange bier, som samler nektar til den lækre lindehonning.


Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer