Sletterne

En stor del af Vestskoven er åbne sletteområder. Størstedelen af disse ligger i skovens midterakse fra vest til øst. På de åbne sletter kan du både nyde landskabet og opleve et spændende og alsidigt dyre- og planteliv.

Får og Skotsk højlandskvæg græsser store områder af sletterne af, mens andre områder bliver slået med maskine for at skaffe hø til vinterfodring. Græsning og høslæt er med til at skabe gode forhold for græsser, urter, smådyr og fugle, der er tilpasset livet på de åbne sletter.

Året rundt er der mulighed for at finde musegange og musehuller i det høje græs. Og i sommerhalvåret kan du finde et mylder af smådyr i græsset, lige fra flotte sommerfugle til små spændende edderkopper og biller..

I græsset på engene kan man være heldig at se et nyfødt rådyrlam som man selvfølgelig skal passe på man ikke kommer til at røre, fordi dens mor, der ikke har glemt den vil komme tilbage, men derefter vil afvise den fordi den kan lugte menneske.

I luften over sletterne ses ofte tårnfalke spejdende efter bytte i det høje græs. Om sommeren kan du også se og høre sanglærken, der synger sin smukke triller mens den flaksende er klistret fast til himlen.

En anden meget spændende fugl, som du altid kan iagttage på sletten, er den flotte og frække husskade, der hopper rundt og undersøger hver en ting.


Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer