Vandhullerne

Spredt ud over hele Vestskoven er der flere vandhuller og søer. Nogle er naturlige, andre er dannet ved råstofgravning, mens atter andre er skabt som en del af udformningen af Vestskoven. De fleste vandhuller er små og godt gemt i skoven, mens andre ligger på de åbne områder.

Harrestrup Mose og Porsemosen er Vestskovens største vådområder, og de er naturligt dannede i lavninger. I begge moser findes et rigt fugleliv. Ved Harrestrup mose kan fuglene studeres fra et fugletårn.

Stensøen er kunstigt skabt som en del af udformningen af Vestskoven. Her er der gode muligheder for at fiske efter skaller og aborrer med børnene. Der er frit fiskeri for alle i Stensøen.

Alle vandområderne er vigtige naturområder for mange planter og dyr i skoven. Flere dyr er på et eller andet tidspunkt i deres liv knyttet til et vandhul. Alle padder lever en stor del af deres liv ved vandhuller. Ligeledes har vandhuller også stor betydning for mange arter af insekter.

Lille vandsalamander - Han - set fra undersiden

Det er nemt at fange og undersøge de forunderlige smådyr i vandhullerne, du kan f.eks. finde den smukke lille vandsalamander.


Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer