Naturcenter Brokholm

 

Naturcenter Brokholm ligger i skønne omgivelser, kun et stenkast fra den genskabte Brokholm Sø og i gåafstand til Havbjerg Skov. Centeret danner et ideelt udgangspunkt for studier af naturen. Her er inden for kort afstand næsten alle naturtyper repræsenteret: Sø, våde og tørre engtyper, skovplantninger og skov under tilgroning, moser, å og produktivt landbrugsland - alle med den dertil knyttede særlige variation af dyr og planter. Det samlede område udgør således en enestående naturlokalitet. 

Naturcenter Brokholm er et samarbejde mellem Skive Kommune og Naturstyrelsen Himmerland. Skive Kommune har ansat en naturvejleder til at forestå driften af Naturskolen og formidle den skønne natur, som kommunen er rig på - Naturstyrelsen lægger arealer og bygninger til.

 

 

Naturcenter Brokholm
v/naturvejleder May Rømsgaard

Telefon: 29 69 62 47

Mail: Obfuscated Email

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer