Aktiviteter på Naturcenter Brokholm

Der foregår et væld af aktiviteter på Naturcenter Brokholm. Nogle er målrettet bestemte fag og andre er mere samarbejdsøvelser.

Det er vigtigt at I som besøgende får nogle gode oplevelser sammen. Oplevelserne kan I senere bygge videre på og have som fælles referanceramme. Derfor kan I også komme med særlige ønsker til emner eller aktiviteter som ikke lige står på listen nedenfor.

Beskrivelsen af aktiviteterne er inddelt efter aldersgrupper. 
Som noget nyt er der på hver aktivitet skrevet en liste med fælles mål der opfyldes igennem undervisningen.

Naturvejlederne har i samarbejde med Skive DNA lavet forslag til din undervisning før og efter naturvejledning på Naturcenter Brokholm. Forslagene er uddybet med fælles mål og læringsmål. Link til Naturcenter Brokholms oplæg på Skive DNA: http://www.skivedna.dk/naturcenter-brokholm/

For skoler og institutioner

For pædagoger og lærere

  • Mini lærerkursus
  • Pædagogisk dag: I er velkomne til at afholde pædagogisk dag på Naturcenter Brokholm. Vi tilbyder gerne et fagligt indhold om børn og udeliv, naturvejledning, naturfag eller naturfagsdidaktik.

Gitte Eriksen

Naturcenterleder

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer