Aktiviteter for børnehavebørn

Aktiviteterne der er beskrevet her, er primært målrettet mod de ældste børnehavebørn.

Friluftsliv i børnehøjde (hele året)
Vi starter med at lave vores helt egen vandrestok, herefter drager vi af sted mod Havbjerg skov. Vi snakker om de ting vi møder på vores vej. Vi bygger måske en bivuak eller en hule i skoven, og spiser vores medbragte madpakker.

Krible-krable tur (hele året) foto:colourbox.com
Vi fanger insekter og andre smådyr, kigger på dyrene og laver sneglevæddeløb.

Naturlige huller (hele året)
Vi leder efter huller ude i naturen og snakker om hvilke dyr der laver og bruger hullerne.

Snitteværksted (hele året)
Vi lærer at bruge en kniv sikkert og snitter alt fra snobrødspinde og vandrestave til krybskyttefløjter og smøreknive.

Blomsterværksted (forår og sommer)
Vi går på opdagelse efter blomster. Vi laver en udstilling af blomsterne, og snakker om hvordan og hvorfor de er forskellige. Vi leger blomsterlege og suger som blomsterne solen til os.

Smådyr i og omkring vores ferske vand (forår og sommer)
Vi fanger vanddyr i og omkring en af vores mange småsøer. Vi finder ud af hvordan dyrene trækker vejret under vand, og om de lever hele livet i under vand.

Planter får også børn (forår, sommer og efterår)
Vi går på opdagelse efter forskellige frø og frugter. Hvilke frø spredes med vinden og hvilke spredes med dyr? Alt efter årstiden finder vi f. eks. burresnerre, mælkebøtte, dunhammer eller frugter fra træerne.

Sporsafari (vinter)
Hvilke dyr bor i området omkring Brokholm og hvordan kan man se om det er en mus eller et egern, der har spist af grankoglerne?

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer