Aktiviteter for børn på mellemtrinet

Aktiviteterne der er beskrevet her er primært målrettet børn i 4. -6. klasse.

Mennesker og andre pattedyr i Danmark (hele året)
ABC over Danmarks pattedyr. Vi undersøger knogler og kranier og snakker om, hvorfor de er forskellige og hvem der spiser hvem.

Skovhugger for en dag (hele året)
Vi hjælper skovløberen med at tynde i den unge skov, artsbestemmer træerne i skoven og måler højden på træerne før og efter de er blevet fældet.

Beviser på liv (hele året)
Vi undersøger Havbjerg skov for spor efter liv, i form af lort, ædespor eller poteaftryk. Hvis vi finder spor i sneen eller mudderet, laver vi gipsafstøbninger og finder ud af hvilke dyr, der har sat sporene.

Mennesket bedste ven (hele året)
Hvordan omgås man hunde man ikke kender?, hvordan træner man en jagthund? Hundens sanser i forhold til vores. Naturvejlederen har sin hund med og viser hvordan man kan bruge hunden på jagt?

Jæger for en dag (hele året)
Vi går på jagtbanen, fremstiller krybskyttefløjter og hører om jagtens historie i Danmark. Vi tilbereder måske vildt over bål.

Træets liv (hele året)
Vi ser på træer i Havbjerg skov og artsbestemmer dem vha. knopper og blade. Vi snakker om oprindelige og indførte træarter i Danmark samt de forskellige arters anvendelse.

Sanse-naturtur (hele året)
Vi skiftes til at blive berøvet vore forskellige sanser, og oplever derved naturen på en ny måde. Bliver lugtesansen forbedret, når man er våd om næsen?. Hører man bedre når der er fuldstændigt mørkt? Kan man kende et træ, hvis man kun har følt på barken, men ikke set træet med øjnene?

Smådyr i og omkring vores ferske vand (forår)
Vi fanger vanddyr i og omkring en af vores mange søer. De indfangede dyr artsbestemmes, og vi snakker om fødekæder i søen.

Nat på Brokholm (sommer)
Hvad laver dyrene om natten? Hvordan fanger flagermus insekter i mørket, og hvordan lyder en flagermus, når den er på jagt? Kan vi selv fange insekter om natten?

Fuglene på Brokholm (efterår og vinter)
Vi observerer og artsbestemmer fuglene omkring Brokholm. Vi snakker om  fuglenes behov om vinteren og laver foderkogler til at tage med hjem.

Hvordan overlever dyrene om vinteren (efterår og vinter)
Hvem går i hi, hvem spiser bark og hvem lever allerbedst om vinteren?

foto:colourbox.com

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer