Mini-lærerkursus

Afprøv undersøgelsesmetoder og bliv dus med faciliteterne på Naturcentret

Lærere fra Brårup Skole

Et mini-lærerkursus på Naturcenter Brokholm kan fx give lærere mulighed for at afprøve forskellige didaktisk begrundede metoder og aktiviteter sammen med naturvejlederen. Desuden får deltagerne en præsentation af naturcentrets faciliteter og udstyr.

Ideen er at læreren efter kurset både selv kan benytte naturcentrets faciliteter, har fået inspiration til udeundervisning og ved hvilke muligheder, der er for undervisning og naturvejledning på naturcentret.

Et lærerkursus er del af aftalen med Skive Kommune og er gratis for skoler i Skive Kommune. Tidspunkt samt fagligt indhold arrangeres efter behov.

For yderligere information kontakt naturcenterleder Gitte Eriksen, tlf. 72 54 36 35 eller mobil 93 56 40 44.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Gitte Eriksen

Naturcenterleder