Aktiviteter for børn i udskolingen

Aktiviteterne der er beskrevet her er primært målrettet de ældste børn i folkeskolen, 7.-9. klasse.

Nataktiviteter (hele året)
Den danske nattehimmel. Hvad ser vi, og hvilke historier knytter sig til de forskellige stjernebilleder. Gennemgang af solsystemet med praktiske øvelser indlagt.

Fugletur ved Brokholm sø (hele året)
Hvilke fugle opholder sig i søen netop nu og hvordan indgår de i søens økosystem/søens økologi?

Strategi og design i naturen (hele året)
Med udgangspunkt i frøspredning arbejdes der med emnerne strategi og design i naturen. Begreber som evolution, variation og selektion diskuteres.

Vandkvalitet i sø og å (forår og sommer)
Vi gennemfører en vandløbsbedømmelse. Ser på sigtedybde i søer og vandhuller omkring Brokholm og disses betydning for forekomsten af smådyr.

foto:colourbox.com

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer