Faciliteter

med kikkert i fugletårnet

Naturvejledning til alle

Naturcentret tilbyder skoler, institutioner og offentligheden i almindelighed naturoplevelser og naturvejledning. Der er mødelokaliteter og primitive overnatningsfaciliteter.

Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i Skive Kommune

Alle skoler og institutioner i Skive Kommune kan gratis benytte Naturcenter Brokholm og modtage naturvejledning.

Naturcentret danner et ideelt udgangspunkt for studier af naturen. Her er inden for kort afstand næsten alle naturtyper repræsenteret: Sø, våde og tørre engtyper, skovplantninger og skov under tilgroning, moser, å og produktivt landbrugsland - alle med den dertil knyttede særlige variation af dyr og planter. Det samlede område udgør således en enestående naturlokalitet.
Området er nærmere beskrevet i den særlige folder Brokholm Sø og Havbjerg Skov.

Naturcentrets faciliteter.

Naturcentret er etableret i en tidligere landbrugsejendom. I stuehuset er der et større lokale, hvor der kan holdes møder eller afholdes undervisning for grupper på op til 30 personer. Der er køkken og porcelæn/bestik til samme antal personer, badeværelse/toilet og på loftet et stort rum, hvor der kan overnattes på madrasser.

Vandreture og publikumsfaciliteter:

Fra naturcentret er der stiforbindelse til Brokholm Sø, hvor det gamle pumpehus er indrettet til fugleobservationstårn. Herfra er der stiforbindelse langs søbredden til et udsigtspunkt/rastested. I skovområdet er der etableret og afmærket både vandresti og riderute i forbindelse med tre p-pladser, hvoraf den ene desuden har en hyggelig grill-plads.

Handicapegnede faciliteter.

Stierne omkring naturcentret er indrettet, så rullestole let kan benytte dem. Der er adgang til udvendigt handicapegnet toilet og shelteret er bygget i en højde så det er handicapvenligt. Fra p-pladsen nærmest naturcentret i skovområdet er der handicapvenlig sti til grill-pladsen.

Booking, leje og priser .

Naturcentret kan lejes af skoler, institutioner, foreninger og organisationer til undervisnings- og mødeformål. Centret kan ikke lejes til private fester. Spørgsmål og booking af naturcentret sker gennem distriktets naturvejleder på nedennævnte telefonnummer hverdage mellem 9 og 15.

Her kan du læse information om booking og Priser .

Brokholm Naturcenter drives i et samarbejde mellem Naturstyrelsen - Vestjylland og Skive Kommune.

For yderligere oplysninger, kontakt Naturcenteret på e-mail: Obfuscated Email

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer