Naturcenter Brokholms historie

Naturcenter Brokholm er tilknyttet naturgenopretningsprojektet "Brokholm Sø og Havbjerg Skov". Fra starten af projektet i starten af 1990'erne var det Naturstyrelsens plan at tilknytte et naturcenter til området. Det kunne mest passende ske i bygningerne til den tidligere Brokholm Søgård, der lå umiddelbart ved søbredden og indenfor gåafstand til den nye skov.

Brokholm Naturcenter

Der blev indrettet undervisningslokale og overnatning i den tidligere hovedbygning og i okt. 2003 blev centret indviet af miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Ministerbesøg

Efter forhandlinger med de 4 Sallingkommuner blev en aftale i 2002 indgået mellem Sundsøre og Sallingsund Kommuner om driften af et naturcenter. Distriktet stillede for et driftstilskud på 20.000 kr/kommune bygningerne til rådighed for skoler og institutioner. Kommunerne kunne der ud over tilkøbe sig naturvejledningsbistand fra distriktets funktionærer eller en naturvejlederuddannet skovarbejder.

I 2005 blev aftalen ændret til at omfatte alle kommunerne i Salling – den fremtidige Skive Kommune. Kommunerne yder nu et bidrag på 225.000 kr/år i tre år til en af distriktet pr. 1. nov. Nyansat naturvejleder. Efter tre år skal tilskuddet dække et fuldt årsværk.

Fugletårn

I 2006 er der formuleret et projekt til udvidelse af naturcentret.

Læs historien om hele Naturgenopretningsprojektet Brokholm Sø og Havbjerg Skov i PDF.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer