Naturcenter Harrild Hede

Naturstyrelsen åbnede i foråret 2013 i samarbejde med Ikast-Brande Kommune et nyt naturcenter på Harrild Vandmølle ved Holtum Å og den sydlige ende af Harrild Hede.

Naturcenter Harrild Hede ligger midt i Ikast-Brande Kommune med nogenlunde lige stor køreafstand fra Ikast, Brande og Nørre Snede. Udenfor døren findes over 3000ha statsejede skov- og naturarealer, der kan danne ramme for naturoplevelser, fysiske aktiviteter og friluftsliv. Her er store hede- og plantagearealer, rene og hurtigtstrømmende vandløb, hedesøer, hugorme og rudler af krondyr samt stilhed og højt til himlen.

Det nye naturcenter er for alle i Ikast-Brande Kommune samt områdets turister. Der vil være aktiviteter med fokus på naturoplevelser, mens andre vil have et sundhedsfremmende sigte. Der vil være mødelokaler og faciliteter til gavn for kommunens foreningsliv, og et stort naturrum med indendørs grill vil stå åbent for lokale og turister og danne ramme for uformelt samvær, samtidig med at man kan få information om den lokale natur og kultur. Endelig er der naturskole for daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Det er gratis for kommunens institutioner, skoler, forvaltninger og foreninger at benytte naturcenteret. 

Naturcenter Harrild Hede drives af Naturstyrelsen Søhøjlandet i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.

Adressen er Fasterholtvej 36, 7330 Brande. (Skal du/I finde vej vha. GPS, kan man med fordel vælge Ejstrupholm som bynavn).

Naturskoletilbud

Faciliteter på og omkring Naturcenter Harrild Hede

Prisliste

Vandretursfolder Harrild Hede

Book Harrild Hede lejrplads (ikke inkl. shelters)

Ansøg om tilladelse til aktiviteter i Nørlund Plantage

Kort over Harrild Hede og den øvrige del af Nørlund Plantage

Bookinger

Ønsker du at booke naturcenteret og tilhørende faciliteter så send en mail til Obfuscated Email

Oplys blandt andet hvem du/I er, hvad I vil, hvornår og hvor mange I er. Husk at anføre kontaktoplysninger.

I sommerhalvåret har vi traditionelt så travlt, at bookinger bør foretages et par måneder før den ønskede dato.

Shelters ved Naturcenter Harrild Hede

De fem shelters ved Naturcenter Harrild Hede er forbeholdt Ikast-Brande kommunes daginstitutioner og skoler i hverdagene. Man booker ved at skrive til Obfuscated Email

I weekender kan private booke op til tre af de fem shelters via www.udinaturen.dk 

Læs om regler for booking af shelters på naturstyrelsens arealer her: Shelter på primitiv overnatningsplads

 

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Bookingforespørgsler

sendes til

Karen Rasmussen

Bookingansvarlig