Naturcenter Harrild Hede

Naturstyrelsen Midtjylland åbnede i foråret 2013 i samarbejde med Ikast-Brande Kommune et nyt naturcenter på Harrild Vandmølle ved Holtum Å og den sydlige ende af Harrild Hede.

Naturcenter Harrild Hede ligger midt i Ikast-Brande Kommune med nogenlunde lige stor køreafstand fra Ikast, Brande og Nørre Snede. Udenfor døren findes over 3000ha statsejede skov- og naturarealer, der kan danne ramme for naturoplevelser, fysiske aktiviteter og friluftsliv. Her er store hede- og plantagearealer, rene og hurtigtstrømmende vandløb, hedesøer, hugorme og rudler af krondyr samt stilhed og højt til himlen.

Det nye naturcenter er for alle i Ikast-Brande Kommune samt områdets turister. Der vil være aktiviteter med fokus på naturoplevelser, mens andre vil have et sundhedsfremmende sigte. Der vil være mødelokaler og faciliteter til gavn for kommunens foreningsliv, og et stort naturrum med indendørs grill vil stå åbent for lokale og turister og danne ramme for uformelt samvær, samtidig med at man kan få information om den lokale natur og kultur. Endelig er der naturskole for daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Det er gratis for kommunens institutioner, skoler, forvaltninger og foreninger at benytte naturcenteret. 

Naturcenter Harrild Hede drives af Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.

Adressen er Fasterholtvej 36, 7330 Brande. (Skal du/I finde vej vha. GPS, kan man med fordel vælge Ejstrupholm som bynavn).

Naturskoletilbud

Faciliteter på og omkring Naturcenter Harrild Hede

Prisliste

Vandretursfolder Harrild Hede

Book Harrild Hede Lejr- og Shelterplads

Ansøg om tilladelse til aktiviteter i Nørlund Plantage

Kort over Harrild Hede og den øvrige del af Nørlund Plantage

Ønsker du at booke naturcenteret og tilhørende faciliteter, så send en mail til 

Oplys blandt andet hvem du/I er, hvad I vil, hvornår og hvor mange I er. Husk at anføre kontaktoplysninger.

I sommerhalvåret har vi traditionelt så travlt, at bookinger bør foretages et par måneder før den ønskede dato.

Naturcenterlederen holder ferie i uge 29-31. Bookingforespørgsler fremsendt i disse uger bliver tidligst behandlet i uge 32.

 

 

Undervisningsmaterialer

Naturstyrelsen udgiver undervisningsmaterialer
Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Økobaser og naturbaser

Økobaser / Naturbaser er et sted i skoven, med eller uden bygning. Der er et depot med udstyr samt en bål- og en lejrplads. Økobaser / Naturbaser drives altid i samarbejde med en eller flere kommuner.

Bookingforespørgsler

sendes til

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder