Faciliteter

Stuehuset rummer undervisningslokale med køkken samt soveloft med plads til en klasse. I de nyopførte trælænger er der naturværksted og grejbank. Nær naturcentret findes der teltplads, shelterplads, motionsbane, skovlegeplads, bålsteder samt afmærkede stier i Nørlund Plantage og på Harrild Hede og Castenschiolds Hede.

Grejbanken rummer det nødvendige udstyr til undervisningsaktiviteter indenfor bl.a. biologi, natur-teknik, idræt, hjemkundskab, sløjd og dansk. Endvidere er der anskaffet 40 stk. mountainbikes samt en "hugorm" – en traktortrukket vogn med siddepladser til 28 personer. Der er således både fokus på naturfag, kreative fag, friluftsliv og sundhed samt det sociale.