Faciliteter

Stuehuset rummer undervisningslokale med køkken samt soveloft med plads til en klasse. I de nyopførte trælænger er der naturværksted og grejbank. Nær naturcentret findes der teltplads, shelterplads, motionsbane, skovlegeplads, bålsteder samt afmærkede stier i Nørlund Plantage og på Harrild Hede og Castenschiolds Hede.

Grejbanken rummer det nødvendige udstyr til undervisningsaktiviteter indenfor bl.a. biologi, natur-teknik, idræt, hjemkundskab, sløjd og dansk. Endvidere er der anskaffet 40 stk. mountainbikes samt en "hugorm" – en traktortrukket vogn med siddepladser til 28 personer. Der er således både fokus på naturfag, kreative fag, friluftsliv og sundhed samt det sociale.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer