Naturcenter Tinkerdal

Naturcenter Tinkerdal, som dækker over Nature Life-aktiviteterne og faciliteterne ved Tinkerdal Besøgssted og Tingedalhus, er resultatet af et nyskabende samarbejde imellem Naturstyrelsen, Holstebro Kommune samt lokale interessenter og brugere, herunder spejderne.

Aktiviteterne har fokus på sundhed såvel som selve naturoplevelsen. Tinkerdal Besøgssted, Tingedalhus og de øvrige faciliteter i Feldborg Nørreskov danner rammen for aktiviteterne.

Naturcenter Tinkerdal og Nature Life aktiviteterne drives af Naturstyrelsen Midtjylland med driftstilskud fra Holstebro Kommune. Derfor kan alle skoler og institutioner i Holstebro Kommunes gratis benytte Naturstyrelsens naturvejledere til Nature Life aktiviteter, herunder udeskole, naturfaglig undervisning og oplevelser samt sundhedsfremmende forløb.

Besøgsstedets faciliteter er desuden offentligt tilgængelig for alle, lokale såvel som turister.

Tinkerdal Besøgssted ligger midt mellem Holstebro og Viborg i Feldborg Nørreskov lige syd for rute 16 og bare 2 km øst for Skave. Syd og øst for for Tinkerdal Besøgssted åbner Feldborg Nørreskov sig med sine 2357 ha.  Her er store mørke granskove vekslende med mindre løvstræsarealer og åbne fredfyldte heder. Skoven er kendt for sin store bestand af Danmarks største hjorteart, kronhjorten. Desuden er den bolig for natravne og skovsnepper samt både grøn – og sortspætter samt en masse helt vildt spændende småddyr. Her er højt til himlen og her er skovens dybe stille ro.

Nogle af de aftalte arrangementer afvikles med udgangspunkt i det tidligere skovfogedsted Tingedalhus, der ligger midt i Feldborg Nørreskov.

Booking af naturvejledning og naturskoleaktiviteter

Hvis du vil booke naturvejledning ved Tinkerdal eller Tingedalhus skal du hente skemaet herunder, gemme det på din pc med et nyt navn fx på din skole eller gruppe, udfylde skemaet, og maile det til

Tinkerdal Ønske om naturvejledning.docx

Forvent op til 10 arbejdsdages behandlingstid i højsæsonen.

Yderligere oplysninger - vælg nedenfor

Nature Life aktiviteter

Faciliteter - Tinkerdal Besøgssted

Book Tinkerdal Shelterplads

Ansøg om tilladelse til aktiviteter i Feldborg Nørreskov

Vandretursfolder Feldborg Nørreskov

Mandehørm  

Nyhedsbrev sommer 2018

Nyhedsbrev vinter 2018

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Bookingforespørgsler

Skemaet "Ønske om Naturvejledning" sendes til

Elsebeth Houe

Naturcenterleder

Gitte Eriksen

Naturcenterleder