Naturskolen Kjærgårdsmølle

Naturskolen Kjærgårdsmølle ligger 6 km vest for Struer og 15 km sydøst for Lemvig i et landskab præget af den sidste istid.

Aktiviteter foregår både på Naturskolen samt i de omkringliggende arealer i Klosterheden. Oversigtskort over mødesteder til naturvejledning kan ses her.

Booking af naturvejledning og naturaktiviteter

Aktiviteter på Naturskolen Kjærgårdsmølle drives af Naturstyrelsen Vestjylland med driftstilskud fra Struer og Lemvig Kommuner samt Nr. Nissum Seminarium. Derfor kan alle kommunale skoler i Struer og Lemvig kommuner tillige med Nr. Nissum seminarium gratis booke Naturstyrelsen Vestjyllands naturvejledere til at forestå undervisning, kurser, personaledage m.v på Styrelsens arealer. (Naturskoleaftale - 1. Januar 2007)

Du kan bestille arrangementer på Naturskolen ved at udfylde bookingarket Ønske om Naturvejledning og sende det til Obfuscated Email.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende vores undervisningsforløb.

Kjærgårdsmølles historie 

Kjærgårdsmølle tilhørte indtil 1547 nonneklosteret ved Stubbersø, (ca. 20 km syd - øst for Struer). Den betydelige mølle med overfaldshjul blev benyttet af bønder helt fra Thyholm. Midt i 1700-tallet kom møllen i bondeeje, og med to nye kværne og et grubbeværk til grynfremstilling fik den endnu en storhedstid. I slutningen af 1800-tallet var der tilknyttet købmandshandel, smedie og bageri til møllen, men vandmøllernes tid var ved at rinde ud. I 1913 brændte møllebygningen, og i 1917 blev der lavet en turbine, som kunne levere strøm til elværket i Fousing frem til 2. verdenskrig. Det lille dynamohus er stadig bevaret.

Beliggenhed

Kjærgårdsmølle er beliggende i et landskab, hvor sidste istid har sat karakteristiske spor. Naturen er meget afvekslende med lyngbakker, nåletræsplantage, løvtræbevoksninger, ager, fugtige enge, vandløb, damme og fjord.

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Bookingforespørgsler

Bookingark "Ønske om Naturvejledning" sendes til

Naturstyrelsen Vestjylland

Naturskolen Kjærgårdsmølle
Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer

Bookingforespørgsler

Bookingark "Ønske om Naturvejledning" sendes til

Obfuscated EmailObfuscated Email