Naturskole Kjærgårdsmølle

Et tilbud til alle:

- Folkeskoler
- Børneinstitutioner
- Daghøjskoler
- Fagskoler
- Gymnasier
- Seminarier
- Aftenskoler
- Klubber og foreninger
- Spejdere
- Familier
- Virksomheder
- Og alle andre …

Naturskolen

Udover i dagtimerne kan besøg arrangeres på aftener og i weekender.

Du kan bestille arrangementer på Naturskolen ved at udfylde skemaet Ønske om Naturvejledning og sende det til Obfuscated Email

Skemaet åbnes, udfyldes, gemmes på egen computer og sendes derefter til ovenstående mailadresse.

Kjærgårdsmølles historie 

Kjærgaard Mølle tilhørte indtil 1547 nonneklosteret ved Stubbersø, (ca. 20 km syd - øst for Struer). Den betydelige mølle med overfaldshjul blev benyttet af bønder helt fra Thyholm. Midt i 1700-tallet kom møllen i bondeeje, og med to nye kværne og et grubbeværk til grynfremstilling fi k den endnu en storhedstid. I slutningen af 1800-tallet var der tilknyttet købmandshandel, smedie og bageri til møllen, men vandmøllernes tid var ved at rinde ud. I 1913 brændte møllebygningen, og i 1917 blev der lavet en turbine, som kunne levere strøm til elværket i Fousing frem til 2. verdenskrig. Det lille dynamohus er stadig bevaret.

Beliggenhed

Kjærgaard Mølle ligger 6 km vest for Struer og 15 km sydøst for Lemvig i et landskab,
hvor sidste istid har sat karakteristiske spor. Naturen er meget afvekslende med lyngbakker, nåletræsplantage, løvtræbevoksninger, ager, fugtige enge, vandløb, damme og fjord.

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997

Adresse og kontakt

Naturskolen Kjærgårdsmølle
Kjærgaardsmøllevej 5
7600 Struer

Naturstyrelsen Vestjylland,

tlf.: 72 54 30 00, kl. 09.00-15.00 

Hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vestjylland/

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer

Naturstyrelsen Vestjylland

Kontor