Naturskolen Kjærgaard Mølle

Et tilbud til alle:

- Folkeskoler
- Børneinstitutioner
- Daghøjskoler
- Fagskoler
- Gymnasier
- Seminarier
- Aftenskoler
- Klubber og foreninger
- Spejdere
- Familier
- Virksomheder
- Og alle andre …

Naturskolen

Udover i dagtimerne kan besøg arrangeres på aftener og i weekender.

Lokalerne udlejes også til kurser, møder og fester.

Se prisliste her:

Prisliste

Du kan bestille arrangementer på Naturskolen og booke Naturbussen ved at udfylde et skema og sende det til naturskoleleder Peter Gammelmark Thing på mail:

Her kan du finde AFTALESKEMA (word). Skemaet åbnes, udfyldes, gemmes på egen computer og sendes derefter til ovenstående mailadresse.

Kjærgaard Mølles historie

Kjærgaard Mølle tilhørte indtil 1547 nonneklosteret ved Stubbersø, (ca. 20 km syd - øst for Struer). Den betydelige mølle med overfaldshjul blev benyttet af bønder helt fra Thyholm. Midt i 1700-tallet kom møllen i bondeeje, og med to nye kværne og et grubbeværk til grynfremstilling fi k den endnu en storhedstid. I slutningen af 1800-tallet var der tilknyttet købmandshandel, smedie og bageri til møllen, men vandmøllernes tid var ved at rinde ud. I 1913 brændte møllebygningen, og i 1917 blev der lavet en turbine, som kunne levere strøm til elværket i Fousing frem til 2. verdenskrig. Det lille dynamohus er stadig bevaret.

Beliggenhed

Kjærgaard Mølle ligger 6 km vest for Struer og 15 km sydøst for Lemvig i et landskab,
hvor sidste istid har sat karakteristiske spor. Naturen er meget afvekslende med lyngbakker, nåletræsplantage, løvtræbevoksninger, ager, fugtige enge, vandløb, damme og fjord.

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997

Adresse og kontakt

Naturskolen Kjærgaard Mølle
Kjærgaardsmøllevej 5
7600 Struer
Naturskoleleder: Peter Gammelmark Thing
Tlf.: 20 13 67 27
Email:
Naturstyrelsen
Vestjylland, tlf.: 72 54 30 00, kl. 09.00-15.00
Hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vestjylland/