Troldhøjhytten Naturskole

Troldhøj. Foto: Torben Larsen Troldhøjhytten ejes af Naturstyrelsen og administreres af Silkeborg Skolevæsen.

Den er indrettet i et gammelt husmandssted lige nord for Store Troldhøj.

Adresse: Troldhøjvej, 8600 Silkeborg
(sidevej til Sørkelvej ved Sminge) .

Booking/ nøgler: Højmarkskolen 89 70 27 90 / afd.leder Per Ditlev 30 50 63 59

Målgruppe: Skoler, daginstitutioner og foreninger med børnegrupper.

Overnatning: Der må p.t. ikke overnattes i selve Naturskole. Derimod må der gerne i telte, ligesom der snart etableres shelters til overnatning.

Naturskolen er indrettet med borde og stole til ca. 15 personer. Desuden er der madrasser, hvor børn kan hvile sig. Der er køkken og toilet. I aflåst skab findes diverse feltudstyr og håndbøger.

Pris (2012): 250 kr. pr dag.

Bål: Der er bålplads ved Naturskolen og brænde i udhus. Grene må samles i skovbunden.

Rengøring: Grupper, der har brugt Naturskolen er ansvarlige for oprydning og rengøring, inden den forlades.

Naturstier
Langå - Silkeborg naturstien passerer ådalen ca. 1 km syd for Troldhøj. Fra denne er der en gangsti over åen og op til Troldhøj.
Trækstien langs Gudenå fra Silkeborg - Randers følger modsatte side af åen. Denne kan krydses ved Svostrup Kro ca 1,5 km NV for Naturskolen.

Store Troldhøj
Naturskolen er base for naturundervisning i området omkring Store Troldhøj. Her ejer Naturstyrelsen 33 ha.

Området er meget kuperet og ligger på udvasket sandbund. Plantevæksten er især karakteristisk for hede og egekrat. Her findes en del sjældne planter, og østlige forekomster af planter der ellers mere kendes fra Vestjylland, f.eks. hedemelbærris, hønsebær og dansk gyvel.

Dyrelivet præges af den magre soleksponerede bund. Varmeelskende dyr som hugorm og firben er således almindelige. Desuden findes her flere sjældne varmekrævende insekter i vegetationen.


Dansk skovforening har udgivet en udmærket folder om Gjern Bakker.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer