Naturvejledning i Thy

Kom med Naturstyrelsen Thy's naturvejleder på tur og oplev den storslåede natur i Thy og Hanherred. Vi tilbyder guidede turer målrettet skoler, institutioner, samt turist- og firmature.

Vi tilbyder guidede turer målrettet skoler, institutioner, samt turist- og firmature. Læs mere om de forskellige tilbud og vores naturvejledere ved at trykke på de nedstående links eller ved at scroll ned.

Skoler

Daginstitutioner

Turist- og firmature

Andre tilbud

Priser


Skoler

Vi har tilbud målrettet alle klassetrin og har fokus på, at vores naturvejledning opfylder folkeskolens Fælles Mål.

Se et eksempel på, hvordan en dag med undervisning i skoven kan se ud i videoerne øverst til højre.


Links til eksempler på undervisningsforløb til skoler

undefined


Her er nogle eksempler på emner vi kan dække, inddelt efter fag.

Mange af emnerne kan dog sagtens planlægges, så de er tværfaglige.

 Idræt

 • Orienteringsløb og anvendelse af kort og kompas
 • Samarbejdsøvelser
 • Træklatring og tømmerflåderæs

undefined


 Matematik

 • Brug af geometri og måleinstrumenter – f.eks. opmåling af træbevokset areal, måling af højde, diameter og kubikindhold samt beregning af områdets værdi i kr..
 • Symmetri i naturen – f.eks. indsamling og tegning af symmetri i blade og blomster.
 • Sandsynlighedsregning – f.eks. bueskydning og øksekastning.

undefined


  Natur og teknik - Biologi

 • Anvendelse og udvikling af naturfaglige modeller – f.eks. populationsdynamik, fødekæder og fødenet.
 • Hypotesedannelse – f.eks. fotosyntese, livscyklus og planter/træers vækst.
 • Feltundersøgelser af biodiversitet – f.eks. vandhulsundersøgelser, indsamling og bestemmelse af planter.
 • Undersøgelse af lys-, skygge-, jordbunds- og vandforhold – f.eks. levesteder.
 • Undersøgelser af dyr, planter og svampe – f.eks. dyrespor og forskellige plantesamfund.
 • Bruge og undersøge forskellige sanser – f.eks. forskelle og ligheder mellem mennesker og dyr.
 • Naturressourcer og teknologi – f.eks. bæredygtigt skovbrug og madlavning med naturens urter.

undefined


Daginstitutioner

Vi arbejder i øjeblikket på, at få lavet noget mere materiale om, hvilke tilbud vi har målrettet daginstituionerne. Indtil det er færdigt, kan du se et eksempel på, hvordan en dag med vuggestuen eller børnehaven i skoven kan se ud i videoerne øverst til højre. 

Gennem mange år har vi f.eks. haft faste aftaler om naturvejlednings forløb med Skovbørnehaven Skovly og Lærkereden.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vores tilbud. 


Links til eksempler på forløb med daginstitutioner

undefined


Turist- og firmature

Vi hopper gerne på jeres bus og laver en guidet tur i Nationalparken eller til vindmølletestcenteret eller tager jer med på en travetur gennem landskabet. Nedenfor er beskrevet eksempler på nogle af vores ture.


Guidetbustur - Nationalparken nord:

Startsted: Badpladsen ved Nors Sø (her er der borde, bænke og toilet)
Varrighed: 2-6 timer afhængig af antal stop og vandreture undervejs. 
Seværdigeheder undervejs: Klitplantagerne, Isbjerget - Nationalparkens højste punkt, med udsigt over Hanstholmreservatet, Klitmøller, Thaggaardsplantage - de ældste træer i Nationalparken, fine udsigter over klithederne, Stenbjerg Landingsplads - et lille fiskerleje med redningshus og nationalparkudstilling, Stenbjerg By - guldalder malere og nyere kunstnere, den inddæmrede Sjørring Sø og retur til Nors Sø.

undefined


Guidetbustur - Nationalparken syd:

Startsted: Stenbjerg Landingsplads (her er der toilet og bænke)
Varrighed: 2-6 timer afhængig af antal stop og vandreture undervejs. 
Seværdigeheder undervejs: Stenbjerg by og fiskeleje, Hvidbjerg plantage, Svankjær og Ørum landsbyer med middelalder kirker, Lodbjerg plantage med en af de mindste kirker i Danmark, Lodbjerg fyr, vandretur til sandmilen og kystskrænten, Flade Sø - fortælling om kystsikring og naturgenopretning, Agger Tange med afgræssede enge og laguner med engfugle, Nationalparkudstilling i Svaneholmhus -  udkig til sandvaderne med ryler, gæs og hvilende sæler og retur til Stenbjerg Landingsplads.

undefined


Guidet tur til vindmølletestcentret

Startsted: P-pladsen på testcentervej
Varrighed: 2 timer
Turens indhold: Naturvejlederen fortæller om testcentrets tilblivelse, møllerne samt det store naturgenopretningsprojet og de skovrejsningsprojekter, som opførelsen af Danmark største vindmøller har ført med sig.

undefined


Guidetbustur - Bulbjerg, Østerild Plantage og Vindmølletestcentret

Startsted: P-pladsen ved Klim Kirke
Varrighed: 5 timer
Turens indhold: Gåtur på Bulbjerg Fuglefjeld og området omkring. Dernæst går turen til Østerild Plantage og det Nationale Testcenter for Vindmøller. Naturvejlederen fortæller om det store naturgenopretningsprojet og de skovrejsningsprojekter. Turen forsætter rundt forbi Lund Sø og Vejlerne mv.

undefined


Andre tilbud

Herudover kan vi tilbyde vandreture med naturvejleder ved f.eks. Bulbjerg, Fosdalen, Svnikløv, Lodbjerg Fyr og Isbjerget.

Vi laver også hjortebrølsture, snapseture, svampeture, fugleture, madlavning over bål, træklatring og meget mere.

undefined


 

Priser

Privatpersoner, firmaer, mm. Prisen for 1 naturvejleder er 1.250 kr. for de første 2 timer og 400 kr. per efterfølgende time er ekskl. moms. Udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 17 og weekender) tillægges 50 %. For særligt opfattende arrangementer som f.eks. bålmad kan der forekomme merbetaling for forberedelse og oprydning afhængig af arrangementets karakter. Priserne på klassisk naturvejledning er moms fritaget. Samarbejdsøvelser, træklatring o.lign. tillægges 25 % moms.

Grundskoler og institutioner: Prisen for 1 naturvejleder er 1.000 kr. for de første 2 timer og 325 kr. per efterfølgende time. Udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 17 og weekender) tillægges 50 %. For særligt opfattende arrangementer som f.eks. bålmad vil der forekomme merbetaling for forberedelse og oprydning. Priserne er moms fritaget

General information Alle priserne er baseret på at start- og slutsted er på samme lokalitet.

 

 

 

kalitet.

Kontakt

Henrik Kjær Bak

Koordinerende Naturvejleder

Booking af Naturvejleder

Du kan booke en naturvejleder ved at skrive til Obfuscated Email.

En dag med undervisning i skoven og på heden

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

En dag i skoven med børnehaven

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Undervisnings materiale

Naturstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden. 

undefined

Find flere undervisningsforløb på Nationalpark Thy Klasseværelset