Naturbasen Vælderskovgård

Naturbasen Vælderskovgård ligger i Vælderskoven ved Rold Storkro. Naturbasen består af en hytte, som er indrettet med bålsted og bænkekasser og skal være et sted, som hovedsageligt de omkringliggende skoler kan bruge i undervisningen.

Baggrund
Naturbasen er et led i et nyt naturbasenetværk, som Naturstytelsen Himmerland har lavet i samarbejde med en række skoler og andre institutioner og foreninger. Netværket består af 5 naturbaser Hvass Sø, St. Økssø, Bitte Skoven, Vedstedskovhus og Vælderskovgården. De   fleste består at et bålhus placeret i skoven.

Naturbasen under opbyggelse

Naturbaserne bruges som udgangspunkt for  skolernes aktiviteter herunder formidling af de mange værdier og undervisningsmuligheder, som skovens områder byder på. Primærbrugerne har førsteret til brugen af baserne, fortrinsvis på hverdage i dagstimerne. Men der ud over kan baserne frit benyttes af alle skovens almindelige gæster.

Brug af naturbasen
Vælderskovgården er tænkt som Støvring-skolernes mulighed for at flytte klasselokalet ud i naturen, når der arbejdes med natur-relaterede emner. I samarbejde med skovens og kommunens naturvejledere vil undervisningen her kunne knyttes til et væld af sanseindtryk, som stimulerer nysgerrigheden og øger indlæringen.

Naturbasen består af en åben hytte indrettet med bålsted og bænkekasser, hvor undersøgelsesudstyr kan opbevares. Hytten er beliggende som centrum i et område, der giver gode muligheder for varieret undervisning. Ud over selve skovens mange delemner byder området på emneområder som bl.a. heden, landskabsdannelse, kilderne, søen, kridttidens fossiler samt mange kulturhistoriske emner.

Skoler har igennem de seneste år udarbejdet detaljerede læseplaner for fagene natur/teknik i grundskolen og biologi – geografi – fysik i overbygningen. Arbejdet med læseplanerne er foregået i samarbejde med CVU i Aalborg.

Undervisningsaktiviteter omkring naturbasen vil i samarbejde med naturvejlederne blive knyttet tæt til disse læseplaner. Der vil med tiden blive udarbejdet specifikke opgaver og aktivitetsbeskrivelser med henvisning til læseplanerne.

Tanken er, at naturbasen bliver et sted, som besøges af skolernes klasser flere gange gennem skoleforløbet og derved gøres til et kendt område for eleverne. Forandringerne i området gennem året og gennem skoleforløbet vil herved blive registreret. Området vil blive mødt af eleverne på nye måder afhængig af årstiden og elevernes alder.

Vi forestiller os, at mange fag i skolen vil kunne udnytte naturbasen til forskellige aktiviteter, ligesom vi forestiller os, at klassernes forældreråd vil indtænke basen i deres aktivitetsmuligheder. Forældre er til enhver tid velkomne til at udnytte naturbasens muligheder, når familien besøger skoven.

 

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.
Undervisningsmaterialer