Fredning og færdsel

Sådan tager du hensyn til naturen på Avnø

Siden 2002 har Avnø været fredet. Især for at give fugle, sæler og padder et godt levested. Derfor er det ikke alle aktiviteter, der kan foregå på Avnø.

Her er nogle af de vigtigste regler at følge, for at skåne naturen:

Bliv på stien!

De vilde dyr holder øje med os og hvis de oplever, at vi altid går på stierne, vil de føle sig mere trygge på engene.

DERFOR: Følg den røde, blå og gule rute, som er markeret med røde pæle og pictogrammer på arealet.

Hold din hund i snor!

Hunde er velkomne på Avnø. Men de skal altid føres i snor. Alle hunde har instinkter, som let kan få dem til at overhøre din ordre og følge efter haren, der pludselig letter fra sit sæde for næsen af jer. Og en løs hund ud over arealet, vil skabe en masse uro blandt de andre vilde dyr.

DERFOR: Brug "Fritløbsområdet" nord for Avnø, hvis du gerne vil slippe din hund løs. Se på kortet hvor området ligger.

Hold afstand til sælkolonien i Avnø Fjord!

Som noget helt særligt, er der stort set altid mulighed for at se sæler i Avnø Fjord. Her hviler de på stenrevet midt i fjorden, og her føder de deres unger især i maj og juni. Her har de fundet et fristed, hvor de føler sig sikre. Derfor er det vigtigt, at du som sejler holder en afstand, som sælerne føler sig trygge ved.

DERFOR: Sejl derfor aldrig på tværs af kolonien på stenrevet. Og når du sejler forbi, så bliv i sejlrenden eller 300 meter fra hvilende sæler.

Læs mere i folderen Natur og dyrevenlig havkajakroning

Vil du vide mere om fredningen?

Avnø indgår i et større NATURA 2000 område som omfatter Knudshoved Odde, Dybsø og Dybsø fjord. Den 20. april 2016 blev plejeplanen frem til 2021 udgivet. 

Læs mere her

Danmarks Naturfredningsforening har skrevet om fredningen af Avnø.

Læs mere på fredninger.dk

Sælunger på Avnøs kyst er ikke nødvendigvis forladte

Hvis du ser en sælunge på Avnø, så nyd den, men gå væk så moderen kan komme og give die.

En råbuk i det høje græs

Dyrene holder øje med os fra græsset på engene. Bliv på de markerede ruter - så falder de til ro.

Køerne kommer på græs i sensommeren

Køerne går frit på hele arealet fra sensommer til begyndende vinter.