Oganisation

Avnø Naturcenter drives i et samarbejde mellem Naturstyrelsen samt Næstved og Vordingborg Kommune.

Avnø og det åbne Naturcenter

Halvøren Avnø og bygningerne er statsejet og forvaltes af Naturstyrelsen Storstrøm. 

Læs mere her

Avnø Naturskole

Skoleforvaltningerne i Vordingborg og Næstved kommune har slået sig sammen om at drive Avnø Naturskole.

Det er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra hver af kommunerne - hvoraf mindst den ene er byrådsmedlem, en repræsentant fra DN samt skovrider i Naturstyrelsen Storstrøm Jane Skov Lind.

Der afholdes 3 møder om året, hvor den fælles kurs afstikkes.

Bestyrelsen sidder i en valgperiode og skifter ved kommunevalg.

Nuværende bestyrelse

  • Formand: Byrådsmedlem Eva Sommer-Madsen (V) Vordingborg Kommune
  • Næstformand: Byrådsmedlem Linda Frederiksen (S) Næstved Kommune
  • Jens Beck-Lauritzen (S) Repræsentant for Vordingborg Kommune
  • Lars Erik Clausen (D) Næstved Kommune
  • Skovrider Jane Skov Lind Naturstyrelsen Storstrøm
  • Brugerrådsrepræsentant Martin Vestergaard. Danmarks Naturfredningsforening.

Tilforordnet fra de to kommuner:

  • Skoleleder Nils Nørbo Vordingborg
  • ? Næstved

Medsiddende og referent:

  • Naturcenterleder Tania Lundberg Lykkegaard 
Formand Eva Sommer-Madsen

Eva Sommer-Madsen er en engageret formand for bestyrelsen siden 2010.

Skovrider Claus Jespersen

Skovrider Claus Jespersen er den daglige chef for naturcenterleder Kari Hald.