Samarbejdspartnere

Jo flere vi er....

 - jo mere kan lade sig gøre. Derfor har vi en lang tradition for at samarbejde med andre om projekter på Avnø og andre steder.

Dansk Onitologisk Forening (DOF) Storstrøm

Helt fra starten i 2004 har lokale ornitologer været engageret i Avnø, og hvordan halvøen kan blive et endnu bedre sted for fugle. Mange år i træk har DOF arrangeret Ørnens Dag med godt 20 frivillige formidlere og optil 500 deltagere.

Løbende registrerer de arter set på og omkring Avnø på DOFbasen. 

Her er link til dofbasen.dk

I søgefeltet under "Område" vælger du "Lokalitet" og skriver "Avnø", så får du de seneste observationer fra Avnø.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Vordingborg

Det var DN Vordingborg, som i sin tid tog initiativ til at anlægge fredningssag for Avnø. Og der blev kæmpet for naturen fra 1993 og frem til 2002, hvor der endelig kom en fredningskendelse. 

Læs fredningskendelsen her

Avnøs bedste turguide

Ivan Ingemansen er medlem af DN Vordingborg og kommer meget ofte på Avnø for at opleve og fotografere dyrelivet. Vi hemviser gerne til Ivan, når vi får forespørgsler på guidet tur på Avnø.

Se han blok Ivans Natur

Astronomisk Forening for Sydsjælland (AFFS)

Mørket er dybt på Avnø og der er meget lidt lysforurening. Derfor holder AFFS til på Avnø. De har månedlige møder/observationsaftener, hvor man altid er velkommen til at tage et kig i deres stjernekikkerter, som de sætter op hvis himlen er klar.

Læs mere om foreningen på deres hjemmeside affs.dk

Vores klatrekonsulent

Kenneth Oksborg har været en vigtig samarbejdspartner gennem alle årene. Han har været med til at bestemme, hvordan klatrevæggen i hangaren skulle se ud, og han fører løbende tilsyn med faciliteterne. Han har et firma, som tilbyder forskellige aktiviteter - herunder klatring og rappelling på Avnø.

Se hans hjemmeside breakthelimit.dk

Forpagter Peter Christensen

Engene på Avnø udnyttes til hø og græsning. Peter slår græsset i starten af juli og tager høet hjem, når det er tilstrækkeligt tørt. Derefter kommer hans køer ud på Avnø og græsser på hele området, så længe som vejr og græs tillader. Peter slår også græsset på de markerede ruter.

Lodsejere og lokale foreninger

Helt fra starten har der været samarbejde med lodsejere, landmænd og engagerede borgere i lokalområdet. Det synligste resulat af samarbejdet er folderen "Sporene på Svinø og Avnø". Den findes ikke længere i trykt version, men kan hentes på nettet.

Find folderen her

Naturvejledere i regionen

Vi samarbejder med de andre naturvejlederne i Næstved kommune: Helen Holm og Lars Walsted Christoffersen. Alle er vi tilknyttet Center for Uddannelse. 

Vi samarbejder med naturvejledere og andre formidlere i Vordingborg Kommune: For eksempel Susanne Rosenild i Afdeling for Sundhed og Trine Bang Hansen i Afdelingen for Byg, Land og Miljø. 

Og vi er del af Friluftsteamet i Naturstyrelsen, som blandt andre tæller naturvejleder Marie Roland.

DOF Storstrøm holder Ørnens Dag

DOF Storstrøm stiller hvert år med mange frivillige til Ørnens Dag.

Fotograf Tom Axelsen

Formand for AFFS Tom Axelsen tager de mest fantastiske nattefotos.

Forpagter Peter Christensen

Er der noget med køerne? Kontakt forpagter Peter Christensen på mobil 23 93 17 07.

Logo for uddannet naturvejleder

Som uddannet naturvejleder får man lov til at bære "Den Blå Ugle".