Kurser og personaledage

Indhold og form tilpasses jeres ønsker og behov.

Her er nogle eksempler til inspiration:

Udeskole

Hvordan kan man bruge uderummet til undervisning i alle fag? På kurset afprøves eksempler på hvordan undervisningen indendørs, kan hænge sammen med undervisningen udenfor. Den sidste nye viden fra forskning om udeskole præsenteres. Kurset kan med fordel afholdes i jeres nærområde.

I naturen med de 6 læreplanstemaer

På dette kursus afprøves eksempler på, hvordan naturen både kan være rum for og emnet i arbejdet med de 6 læreplanstemaer. Et teoretisk oplæg præsenterer tankegodset bag kurset. Og deltagerne får lejlighed til selv at afprøve egne ideer.

Naturformidling

På dette kursus udvikler vi din evne til at formidle naturen til andre. Du bliver bevidst om, hvordan du bruger dig selv og hvordan du involvere deltagerne.

Personaledage

Har I brug for at blive bedre til at samarbejde, eller vil I bare gerne fastholde arbejdsglæden? Vi bruger naturen som rum og tema, for eksempel ved at I laver et fantastisk måltid Vild Mad over bål. 

Fremlæggelse af studieopgave

De fleste kurser omfatter studieopgaver, som gennemføres på egen arbejdsplads.

Hvorfor og hvordan kan man arbejde med bænkebidder

Naturens ABC. Bænkebideren et godt emne for stadig større abstraktionsniveau.

At samles om et måltid ved bålet

Vild mad fra naturen tilberedes over bål. Og det hele nydes i fællesskab.