Naturvejledning

Undervisningstilbud 

Alle forløb tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.


Daginstitutioner

Søens liv

Fjordens liv

Smådyrssafari

Hjælp til fuglene

Dyrespor

Koen og mælken

Indskoling:

Undersøgelser på det lave vand - fjorden, 0.-2. kl.

Undersøgelser af livet i søen, 0.-2. kl.

Fuglen udenpå og indeni - dissektion, 0.-2. kl.

Fisken udenpå og indeni - dissektion, 0.-2. kl.

Dyrene om vinteren - dyrespor, 0.-3. kl.

Mad fra landet - gårdbesøg, 0.-3. kl.

Mellemtrinet:

Fjorden - levestedsundersøgelse, 3.-6. kl.

Søen - levestedsundersøgelse, 3.-6. kl.

Klassifikation i den nære natur - Tip en 13'ner, 3.-6. kl.

Svalernes lange rejse, 3.-6. kl.

Fuglens tilpasninger - dissektion, 3.-6. kl.

Fiskens tilpasninger - dissektion, 3.-6. kl.

Avnøs dyr - vinterstrategier, 3.-6. kl.

Robinsonade 1.0, 3.-5. kl.

Naturløb med GPS, 4.-6. kl.

Gårdbesøg - koen og mælken, 4.-6. kl.

Gårdbesøg - økologi, 4.-6. kl. 

Udskolingen:

Biotopundersøgelse - fjorden, 7.-10. kl.

Biotopundersøgelse - søen, 7.-10. kl.

Klassifikation på Avnøs forskellige biotoper - Tip en 13'ner, 7.-10. kl.

Fuglens fysiologi - dissektion, 7.-10. kl.

Fiskens fysiologi - dissektion, 7.-10. kl.

Snorkling i Avnø fjord, 7.-10. kl.

Robinsonade 2.0, 6.-10. kl.

Naturløb med GPS, 7.-10. kl.

Futuristisk stjerneløb, 6.-10. kl.

Økologi og dyrevelfærd - gårdbesøg, 7.-10. kl.