Avnøs dyr - vinterstrategier

Hvordan klarer Avnøs dyreliv sig om vinteren og hvad gør de for at overleve? Hvor er frøerne, når søen er frosset til? Hvad med svalerne? Hvordan får rådyrene mad, når græs og blade er væk? Og hvad med havørnen? Alt dette undersøger eleverne efter vi i fællessakb har fremsat en hypotese. I små grupper skal eleverne lede efter spor fra de forskellige dyr og se om de kan undersøge deres hypotese om hvor dyrene er og hvordan de klarer vinteren.

Eleverne lærer at undersøge dyrs vinterstrategier ud fra egen hypotese. Vi taler om de forskellige strategier dyrene kan have og eleverne skal selv komme med forslag til hvorfor de er gode, for hvilke dyr. Eleverne får viden om dyrenes tilpasninger til naturen og årstiderne. De undersøger dyrenes levesteder og livsbetingelser og vi taler om de forskellige gruppers (systematik) strategier. Til sidste fortæller eleverne hvad de har fundet ud af og der kan arbejdes videre med dyrene hjemme på skolen. Vi sammenholder de forskellige dyrs vinterstrategier med hvordan vi mennesker har overlevet ekstreme vejrforhold. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord og biologiske begreber.

3.-6. kl. | ca. 2 timer | november-marts      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.