Dyrene om vinteren - dyrespor

Hvordan klarer dyrene sig om vinteren, hvem finder vi spor efter og hvad gør de hver i sær for at overleve? Hvor er frøerne, når søen er frosset til? Hvad med svalerne? Hvordan får rådyrene mad, når græs og blade er væk? Og hvad med ræven og havørnen? Alt dette undersøger vi i fællessakb. Sammen leder vi efter spor fra de forskellige dyr og taler om hvor dyrene er og hvordan de klarer vinteren.

Eleverne lærer at undersøge dyrs vinterstrategier i det nære miljø. Vi taler om de forskellige måder dyrene overlever vinteren på og hvorfor det er smart. Eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder, fødeemner og årstid samt hvordan de ting spiller sammen. Rundt om bålet taler vi også om hvordan mennesket har overlevet kolde tider. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord. 

0.-3. kl. | ca. 2 timer | november-marts      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.