Gårdbesøg

Tag med på gårdbesøg på Salgsbjerggård, som ligger i Sydsjællands skønne natur. Her drives der moderne landbrug efter New Zealandske metode af landmand Søren Madsen. Metoden går ud på at fordele bestemte opgaver hen over kalenderåret, således at inseminering, malkning, kælvning og kalvepasning foregår planlagt henover året. Gården har ca. 650 køer og dertil næsten samme antal kvier og kalve. Køerne går i åbne stalde, og tillige på græs om sommeren. Søren er selvforsynende med sand til køernes leje og vand til drikkelse. Der er ud over ko besætningen, marker med div. afgrøder. På gården er der fem ansatte ud over Søren. 

Koen og mælken: Her arbejder vi med mælkens vej fra ko til karton, og den proces der ligger til grund for produktionen af mælk. Vi ser på en kos behov for mad og vitaminer, vi arbejder med anatomiske og fysiologiske fakta om køer, køers oprindelse og landmand Sørens håndtering af kvægbesætningen.

Økologi - hvad er det?: Her arbejder vi med hvad økologi er og hvordan den udføres i praksis. Hvilken betydning har det for dyrene at deres ejer driver et økologisk landbrug og hvor troværdig er økologimærket.

Link til de to arbejdshæfter:

Koen og mælken

Økologi - hvad er det?

4.-6. kl. | ca. 2 timer | april-oktober (hele året)      Tilbage til oversigten

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.