Koen og mælken

Tag med på gårdbesøg på Salgsbjerggård, som ligger i Sydsjællands skønne natur. Vi kigger på køerne og hvordan de malkes. Vi klapper køerne og går ind til kalvene (hvis de er født). Sammen undersøger, sanser og undres vi over køerne, kalvene, fodret og malkningen. En hyggelig og oplevelsesrig tur rundt på gården, hvor vi ofte møde både traktorer og de arbejdende på gården. Vi slutter af med at gå på opdagelse i den gamle have.

På Salgsbjerggård drives et moderne landbrug efter New Zealandske metode af landmand Søren Madsen. Metoden går ud på at fordele bestemte opgaver hen over kalenderåret, således at inseminering, malkning, kælvning og kalvepasning foregår planlagt henover året. Gården har ca. 650 køer og dertil næsten samme antal kvier og kalve. Køerne går i åbne stalde, og tillige på græs om sommeren. Søren er selvforsynende med sand til køernes leje og vand til drikkelse. Der er ud over ko besætningen, marker med div. afgrøder. 

Børnehave | ca. 2 timer | april-oktober (hele året)      Tilbage til oversigt

Book et forløb

Send en mail til Obfuscated Email

Husk på oplyse skolens navn, klassetrin, antal elever, dato (eventuelt flere) og ønsker til undervisning.